Skiss över metron i Köpenhamn med metroutbyggnader och anslutning till Öresundsmetron (röd streckad linje).

Både Köpenhamn och Malmö utreder hur en Öresundsmetro kan anslutas

I Köpenhamn utreds en ny tunnelbanelinje som, om rätt sträckning väljs, kan knytas ihop med Öresundsmetron från Malmö. Parallellt har Malmö tagit beslut om att utreda detaljerna kring hur Öresundsmetron kan anslutas för att ge största möjliga nytta på den svenska sidan.

För att en ny fast förbindelse över Öresund ska kunna förverkligas är anslutningarna på båda sidor av sundet avgörande. I Öresundsmetrons fall har frågan utretts länge av både städerna. Förberedelserna är nu på väg in i en mer konkret fas. Det handlar om att gå från ord till handling.

Ny metrolinje i Köpenhamn utreds
Köpenhamns kommun utreder hur en helt ny tunnelbanelinje kan byggas som förbinder Köpenhamns huvudbangård med den konstgjorda halvön Lynetteholmen. Olika alternativ diskuteras och beslutet påverkar även möjligheterna att i framtiden integrera Öresundsmetron i Köpenhamns moderna metrosystem.

– Tanken är att ansluta Öresundsmetron kring området mellan Prags Boulevard och en ny tågdepå för Metron på Prövestenen, också känd som Benzinøen. För att det ska gå behöver det även byggas en avgreningskammare som gör att Öresundsmetron kan ansluta till metrolinjen, förklarar Leif Gjesing Hansen, projektledare på Malmö stad.

– I samband med den kommande miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, är det möjligt att genomföra en särskild delutredning om att eventuellt anlägga en avgreningskammare till Öresundsmetron. En sådan delutredning kräver dock ett politiskt beslut i Köpenhamns kommun. Om avgreningskammaren tas med i det fortsatta utredningsarbetet innebär det ett viktigt steg mot en mellanstatlig utredning, tillägger han.

Framskjuten remissrunda
Som ett led i Köpenhamns pågående utredning ska det genomföras en offentlig remissrunda, där alla som påverkas har möjlighet att inkomma med synpunkter på den nya metrolinjen. Tiden för remissrundan har skjutits fram till september. När remissrundan är klar ska miljökonsekvensbeskrivning påbörjas.

– Det är stora beslut och därför är det positivt att det finns ordentligt med tid för alla berörda parter på svensk och dansk att bidra med sina synpunkter, säger Leif Gjesing Hansen.

Malmö ska ta fram en fördjupad översiktsplan
Parallellt har kommunfullmäktige i Malmö beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan för Öresundsmetron. Den fördjupade översiktsplanen ska fokusera på frågor som Öresundsmetrons exakta sträckning från kusten till Malmö C – inklusive stationslägena, placering av metrostationen vid Malmö C samt en eventuell fortsättning efter Malmö C. Den ska också utreda vilka möjligheter till stadsutveckling som finns vid olika stationslägen samt hur borrmassor eventuellt kan användas för kustskyddsåtgärder, i form av utfyllnad av havet.

– Beslutet är ett viktigt steg för att konkretisera vad en Öresundsmetro innebär, säger Sofia Hedén (S), ordförande i Malmös stadsbyggnadsnämnd.

sv
sv