Paneldiskussion med Petter Hartman, Medicon Village Innovation, Linus Eriksson, Öresundsbron, Anna Engblom, Greater Copenhagen och Jenny Andersson, Öresundsinstituttet. Moderator Yasemin Arhan Modéer.

”Dansk uge” för att utveckla samarbetet med Danmark

16-22 maj genomfördes en ”Dansk uge” (dansk vecka) i Malmö för att utveckla stadens samarbete med Köpenhamn och Danmark. I en paneldiskussion framhöll Linus Eriksson, VD för Öresundsbron, den stora outnyttjade potential som finns i Öresundsregionen.

Förutom Linus Eriksson deltog Anna Engblom, Greater Copenhagen, Jenny Andersson, Öresundsinstituttet och Petter Hartman, Medicon Village Innovation.När Linus Eriksson sammanfattade de första 20 åren med Öresundsbron beskriver han det som ”tio år av bra utveckling och tio år av stagnation”.

"Det är fyra miljoner människor men bara 15 000 som arbetspendlar över Öresund, varför får vi inte ut mer", frågade han.

"Under de första tio åren gick allt i positiv riktning, oavsett om vi tittar på arbetspendling, arbetsmarknad, fritidsresande eller frakt. Allt ökade exponentiellt med faktor fem eller tio, på samma nivå som Silicon Valley och andra stora tillväxtregioner haft."

"Sedan kom finanskrisen och därefter har det gått på tvären, trots de senaste årens högkonjunktur har vi i praktiken haft nolltillväxt i utbytet mellan länderna".

”Malmö måste våga tänka stort”
Linus Eriksson betonade vikten av att tänka stort och att tro på idén med en integrerad Öresundsregion.

"Vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, att både driva det långsiktiga i form av fler fasta förbindelser och att ta itu med dagens problem med gränshinder.
"

"Nu har det gått 22 år sedan bron invigdes och vi har fortfarande inte löst problem som skatteregler, flaskhalsen vid Kastrups station och signalfel vid Lunds Centralstation som gör att alla tåg till Danmark försenas", förklarade Linus Eriksson frustrerat.

Hans bild är att Sverige ligger efter Danmark när det gäller att bygga bort flaskhalsproblemen, förstärkningar vid Kastrups station är exempelvis inskriva i den nya danska infrastrukturplanen och ska vara klara 2026.

40 procent högre lön på andra sidan sundet
Linus Eriksson fick medhåll i frustrationen av två andra paneldeltagare, Anna Engblom från Greater Copenhagen och Petter Hartman från Medicon Village Innovation, som båda är gränspendlare. Men det rådde också enighet i panelen om att potentialen är stor.

"I vilken annan region kan man få 40 procent högre lön bara 20 kilometer bort, för samma jobb. Och omvänt, i vilken annan region har man 40 procent lägre pris på jeans och godis bara en bit bort. Vi behöver få ut potentialen, för den finns ju där", menade Linus Eriksson.

"Det behövs fler övergångsställen, ställen där man kan ta sig över sundet. Öresundsbron är ett utmärkt övergångsställe men det behövs fler", fyllde Petter Hartman i.

Läs mer om Dansk Uge...

sv
sv