Rikard Forslid, professor vid Stockholms universitet.

Professor Rikard Forslid: ”Det finns en outnyttjad potential”

Malmö har alltid varit en handelsstad. Men handeln mellan Malmö och Köpenhamn är betydligt lägre än vad den borde vara, visar en rapport som Rikard Forslid, professor vid Stockholms universitet, har tagit fram för Malmös Tillväxtkommission.

– En tolkning av detta är att integrationen mellan Malmö och Köpenhamn ännu inte har nått sin fulla potential, säger Rikard Forslid.

I rapporten analyseras ett antal framtidsscenarier för Malmö. Dessa handlar om potentiella infrastrukturprojekt, men också om andra förändringar, som till exempel lägre kostnader för import och export av varor.

Lägre pendlingskostnader gynnar Malmös invånare
En Öresundsmetro – som skulle innebära att pendlingstiden halveras – får olika effekter beroende på vilka övriga förändringar som sker.

– Lägre pendlingskostnader leder till större pendling från Malmö till Köpenhamn, vilket minskar arbetskraften i Malmö och därmed också produktionen, förklarar Rikard Forslid.

– De lägre pendlingskostnaderna är positiva för Malmös invånare, som får bättre möjligheter att ta ett jobb på andra sidan Öresund, men de innebär också att Malmö tar ett litet steg i riktning mot att bli en sovstad till Köpenhamn, säger han.

Lägre handelskostnader lockar företag
I ett annat scenario kombineras Öresundsmetron med att Malmö gör infrastrukturinvesteringar som minskar pendlingskostnaderna även inom kommunen. Ett exempel kan vara en anslutande tunnelbana i Malmö – en ”Malmömetro”.

– Jämfört med enbart en Öresundsmetro blir ökningen i utpendlingen från Malmö till Köpenhamn i så fall betydligt lägre. Malmö blir en mer attraktiv ort att bosätta sig i och produktionen i Malmö ökar, säger Rikard Forslid.

– Lite förenklat kan man säga att lägre pendlingskostnader drar arbetskraften till Köpenhamn medan lägre handelskostnader drar företagen till Malmö.

En kombination av lägre pendlingskostnader till Köpenhamn och lägre pendlingskostnader inom Malmö leder både till ökad pendling till Köpenhamn och till ökad produktion och befolkning i Malmö, visar rapporten.

En HH-förbindelse har mindre effekter
Ytterligare ett scenario tar upp effekterna av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, en så kallad HH-förbindelse. De ekonomiska effekterna av en sådan förbindelse är betydligt mindre, för Malmö och för Skåne som helhet.

– Det är troligt att effekterna kring Helsingborg är betydligt större, men det syns inte i denna modell som behandlar hela Skåne, förutom Malmö, som en region, säger Rikard Forslid.

Läs mer om Tillväxtkommissionen...

sv
sv