Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister .

Eneroth vill utreda Öresundsmetron

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tar nu initiativ till att utreda en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn, samt en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn - det så kallade Europaspåret. Och han har fått försäkringar från Danmark om att det ska bli en gemensam utredning.

– Vi ska tillsätta en utredning med ett tydligt uppdrag, att tillsammans med danskarna se på redundans och kapacitet. Utredningen ska se på en förbindelse som är bra för hela Öresundsregionen, som tar hänsyn till hela regionens kapacitet, säger Tomas Eneroth till Sydsvenskan i en intervju den 10 juni 2022.

Nämns som prioriterat i infrastrukturplanen
I den nationella infrastrukturplanen för 2022-2033 som regeringen lade fram i juni nämns behovet av fler fasta Öresundsförbindelser som en prioriterad fråga att utreda. Enligt planen ska utredningen särskilt fokusera på behovet av ökad kapacitet och redundans.

– Det är viktigt att vi ökar redundansen. Vi kan inte bli beroende av enbart Öresundsbron, säger Eneroth till Sydsvenskan.

Men i intervjun med Sydsvenskan nämns även andra funktioner - som att en ny fast förbindelse ska vidga arbetsmarknadsregionerna kring Öresund.

Viktigt att inte tappa tempo
I intervjun framgår det att planerna på att bygga en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, en så kallad HH-förbindelse, har kört fast.

Det har gått nästan ett och ett halvt år sedan Trafikverket och danska Vejdirektoratet presenterade sin gemensamma utredning om förutsättningarna för att bygga en fast förbindelse i norra Öresund. Utredningen kom fram till att det går att bygga två separata väg- och järnvägstunnlar mellan Helsingborg och Helsingör, men det finns inga förutsättningar att låta godståg, snabbtåg och andra fjärrtåg trafikera järnvägstunneln.

Danskarna kan tänka sig en motorvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör, men de har hittills varit tveksamma till förslaget om en järnvägstunnel enbart för regionaltåg.

– Vi bör inte tappa tempo i förberedelserna av en ny fast Öresundsförbindelse, säger Tomas Eneroth till Sydsvenskan.

– Låt oss se hur långt vi tillsammans med Danmark kan komma i arbetet med en ny fast förbindelse genom att också titta på andra alternativ. Vi måste våga fatta tydliga beslut, tillägger Tomas Eneroth.

sv
sv