Foto: Öresundsbron.

Fler fasta förbindelser över Öresund ska utredas – men Trafikverket inväntar besked

I den nationella infrastrukturplanen för 2022-2033, som regeringen lade fram i juni, är fler fasta Öresundsförbindelser en prioriterad fråga att utreda. Utredningen ska fokusera på behovet av ökad kapacitet och redundans, men viktiga frågor kring uppdraget återstår att besvara.

– Det är i sig inget ovanligt att direktiv om en utredning kommer som en övergripande formulering och att detaljerna klargörs senare, säger Peter Bernström, samhällsplaneringschef på Trafikverket och tidigare projektledare för HH-utredningen, som genomfördes 2017–2021.

– Vi räknar med att det blir en dialog med Infrastrukturdepartementet och att vi då får tydligare instruktioner om utredningens inriktning och omfattning, tillägger han.

Exakt när denna dialog kommer att ske vet han inte, troligtvis blir det efter valet.

Resultaten ska vara klara senast 2025
Det som framgår av den nationella infrastrukturplanen är att Trafikverket har i uppdrag att genomföra utredningen och att resultaten ska finnas klara så att de kan ligga till grund för nästa planrevidering. Det normala är att den nationella infrastrukturplanen revideras vart fjärde år, vilket betyder att nästa planrevidering ska ske 2026. För att resultaten från utredningen ska kunna användas som underlag behöver dessa finnas klara innan dess, alltså senast 2025.

– Vi vet i nuläget inte om regeringen förväntar sig ett mer omfattande arbete som HH-utredningen eller om det handlar om en mer översiktlig analys. En hel del kunskapsunderlag som togs fram för HH-utredningen kan användas i det kommande arbetet, säger Peter Bernström.

Tillsammans med Danmark
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) förklarade i en intervju i Sydsvenskan 10 juni att ett av de förslag som ska utredas är en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn. I intervjun fastslår han också att utredningen ska genomföras i samarbete med Danmark. Men några instruktioner att ta kontakt med sin danska motsvarighet, Vejdirektoratet, har det svenska Trafikverket ännu inte fått.

– Givetvis finns det en upparbetad relation, men vi inväntar besked från vår uppdragsgivare innan vi tar några sådana kontakter, klargör Peter Bernström.

Läs mer på regeringens webbplats om transporter och infrastruktur>>

sv
sv