Kartor över de två olika förslagen för linjedragningen av metro M5. En västlig riktning och en östlig inriktning.

Köpenhamn diskuterar utbyggnad av metrosystemet

I Köpenhamn diskuteras hur den nya metrolinjen till den framtida konstgjorda halvön Lynetteholmen ska dras. Det mer ambitiösa alternativet, som Köpenhamns kommunledning och Metroselskabet förordar, öppnar för anslutning av en Öresundsmetro till Malmö.

Köpenhamns överborgmästare, socialdemokraten Sophie Hæstorp Andersen, är en stark anhängare av detta alternativ:
– Det är en förutsättning för att Köpenhamn ska kunna fortsätta växa, säger hon i en intervju i Berlingske.

Två alternativ: lila eller orange linje
Alternativet kallas för ”M5 lila linjen” och innebär en längre dragning med nio metrostationer. Fördelen är att mer av staden kommer att täckas in av metrosystemet och att betydligt fler invånare får nära till en metrostation. Nackdelen är att det är dyrt, enligt beräkningarna kommer räkningen att landa på 13,7 miljarder danska kronor – vilket betyder att danska staten måste bidra till finansieringen.

Det andra alternativet kallas för ”M5 orangea linjen” och innebär en kortare dragning med bara fyra metrostationer. Detta alternativ är mindre än hälften så dyrt, 5,5 miljarder danska kronor, men innebär att betydligt färre av Köpenhamns invånare får nära till en metrostation. Den gör inte samma sväng österut, via Amager, och öppnar därför inte för anslutning av en Öresundsmetro till Malmö.

Vill ”lyfta kollektivtrafiken i hela staden”
Överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen vill att den nya metrolinjen ska bidra till att ”lyfta kollektivtrafiken i hela staden” och minska bilberoendet i Köpenhamn.

– Vi ska självklart hjälpa till och försöka finna finansiering i Köpenhamn, men vi tycker också att det är rättvist att staten hjälper till att betala en del av kostnaden, precis som den gör i resten av landet, säger hon i Berlingske.

Lång utredningsfas inleds
Nu inleds en lång utredningsfas, där de olika alternativen ska analyseras. Det börjar med en åtta veckor lång ”idefasehøring” där organisationer och företag (även svenska) samt medborgarna i Köpenhamn har möjlighet att inkomma med synpunkter kopplat till den nya metrolinjen.

– Ur Malmös synvinkel är det viktigt att besluten landar rätt och öppnar för en framtida anslutning av Öresundsmetron till Köpenhamns metrosystem, säger Leif Gjesing Hansen, projektledare med inriktning på mobilitet och transport i Malmö stad.

– Därför kommer vi att följa processen noga. Malmö stad har även möjlighet att yttra sig och vi kommer att initiera ett remissvar, tillägger han.

Läs mer processen för miljökonsekvensutredningen och om de två olika alternativen:
- Start av miljökonsekvensbeskrivning för metrolinje M5 (Igangsætning af miljøvurderingsproces for metrolinje M5)
- M5 Öst Amagerbrogade. Den lila linjen.
- M5 Väst (etapp 1). Den organgea linjen.

sv
sv