Karolina Boholm transportdirektör på branschorganisationen Skogsindustrierna. Foto: Björn Leijon.

Tågfärjor till kontinenten viktigast för redundansen

Branschorganisationen Skogsindustrierna anser att den viktigaste åtgärden för att öka redundansen är att säkerställa driften av tågfärjorna mellan Trelleborg och Tyskland.

– Rent allmänt kan jag säga att industrin och handeln i Sverige tycker att den viktigaste åtgärden är att uppgradera och säkerställa färjeförbindelsen till Tyskland, eftersom vi behöver en alternativ väg som inte är beroende av en enkelspårig tågsträcka i Danmark, säker Karolina Boholm, transportdirektör på branschorganisationen Skogsindustrierna.

– En färja är ett enormt mycket billigare alternativ än att bygga en ny bro eller tunnel, och innan färjetrafiken till Tyskland är säkerställd vill vi inte diskutera behovet av en ytterligare fast förbindelse som går via Danmark, tillägger hon.

– Innan det är åtgärdat är vi inte intresserade av någon ytterligare fast förbindelse som går via Danmark. En färja är ett enormt mycket billigare alternativ än att bygga någon ny bro eller tunnel, tillägger hon.

Ett alternativ som går förbi Danmark
I sitt remissyttrande till den nationella infrastrukturplanen skriver Skogsindustrierna att det behöver finnas en alternativ väg som går förbi Danmark, eftersom Danmark på sina järnvägar inte alltid prioriterar godstransporter.

Tillgängligheten på Öresundsbron är idag är hög, men branschorganisationen varnar ändå för vad som händer om bron stängs av:
”Vid avbrott på Öresundsbron är tågfärjan mellan Trelleborg och Tyskland ett viktigt alternativ för godstransporter mellan Sverige och kontinenten. Slutar tågfärjorna att gå ökar sårbarheten i transportsystemet”, står det i yttrandet.

Skogsindustrierna vill bland annat därför att Trafikverket får ett större ansvar för dessa tågfärjor och att trafikeringen ska upphandlas på motsvarande sätt som färjetrafiken till Gotland.

Även Trafikverket konstaterar i en rapport från 2021 att det ur ett beredskapsperspektiv är viktigt att det finns olika transportvägar till och från Sverige, och att tågfärjorna ger redundans för järnvägstransporter. Trafikverket framhåller också att det kan krävas någon form av ekonomiskt stöd om tågfärjeförbindelsen ska kunna upprätthållas.

Kapaciteten över Öresund behöver också öka
Samtidigt anser Skogsindustrierna att godstrafiken på järnväg över Öresund också behöver utvecklas, särskilt med tanke på den planerade Fehmarn Bält-tunneln som ska öppna 2029. Vad som är den bästa lösningen ur ett godsperspektiv behöver utredas ytterligare, menar branschorganisationen.

Det handlar inte bara om nya fasta förbindelser utan även om alternativa investeringar som kan bidra till att lösa behoven. Andra lösningar som nämns är utvecklade rangermöjligheter i södra Sverige, och även tågfärjor från andra hamnar än Trelleborg. Men även en ny fast förbindelse över Öresund lyfts fram.

– Vi har i vårt remissyttrande och i samtal krävt flera utredningar och möjligheter till förbindelser till kontinenten med tåg, så därför är det glädjande att regeringen har lyssnat på vårt önskemål, säger Karolina Boholm.

sv
sv