Metrostationen Rådhuspladsen i Köpenhamn.

Därför engagerar sig Malmö i Köpenhamns metroutbyggnad

I Köpenhamn pågår just nu en ”idefasehøring” där den som vill kan ge synpunkter på hur en ny metrolinje i staden ska dras. Malmö stad skriver i sitt yttrande att Köpenhamns nya metrolinje M5 bör byggas så att den tar höjd för en framtida Öresundsmetron till Sverige.

”Idefasehøringen” har pågått under åtta veckar och avslutas den sista oktober. Både från privatpersoner och organisationer har svarat och det väntas inkomma fler svar från organisationer i slutet av remisstiden.

Greater Copenhagen skriver i sitt yttrande, som finns på Köpenhamn kommuns hemsida, att organisationen förespråkar en metrodragning via Amagerbrogade (alternativet som kallas M5 Øst) och att den miljökonsekvensbeskrivning som ska genomföras även bör omfatta möjligheten att i framtiden ansluta en Öresundsmetro.

Malmö stad är av samma uppfattning och argumenterar i sitt yttrande för att utredningen bör ge svar på placering och ekonomi för att ansluta en Öresundsmetro till Sverige samt de bredare systemeffekterna för Köpenhamns metrosystem.

– En dragning via M5 Øst innebär att en Öresundsmetro enkelt kan ansluta till Köpenhamns befintliga metrosystem. Det skulle ge positiva effekter för hela Öresundsregionen eftersom människor lättare kan jobba, studera eller bo på olika sidor om sundet och företag ges bättre möjligheter att hitta rätt kompetens, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Hon tycker inte det är konstigt att Malmö stad engagerar sig i Köpenhamns metroutbyggnad.

– Våra städer är redan idag tätt sammanlänkande och tillsammans med Köpenhamns kommun har vi arbetat för en Öresundsmetro sedan 2012. Därför känns det självklart att vi bidrar med våra perspektiv, säger hon.

Fler lämnar remissvar

Flera andra organisationer har uttryckt sitt stöd för att miljökonsekvensbeskrivningen också ska analysera möjligheterna att ansluta en Öresundsmetro. Bland andra Greater Copenhagen och Köpenhamns flygplats, som har uttryckt behovet av en Öresundsmetro och lyfter detta i ett inlägg på LinkedIn.

Sista dag att lämna svar är den 31 oktober.

sv
sv