Vid en metrostation i Köpenhamn.

Svenskar är eftertraktade i Danmark – särskilt i huvudstadsområdet

Både privat och offentlig sektor i Danmark lider av arbetskraftsbrist. Trots stundande lågkonjunktur räknar Dansk Arbejdsgiverforening med att bristen kommer förvärras under kommande år.

I augusti i år var arbetslösheten i Danmark så låg som 2,7 procent. Detta i kombination med pensionsavgångar gör att danska arbetsgivare står inför stora utmaningar när det kommer till att rekrytera personal.

– Det råder brist på anställda inom alla branscher i Danmark. De branscher som drabbas hårdast är hotell- och restaurangbranschen samt industri och byggbranschen, säger Birgitte Nymark som är chefkonsulent på Dansk Arbejdsgiverforening.

Seglar mot ett isberg

Kommande år, när stora grupper går i pension, räknar Dansk Arbejdsgiverforening med att arbetskraftsbristen blir ett ännu större problem. Utmaningarna gäller både inom privat och offentlig sektor. Kommunernas Landsforenings ordförande Martin Damm lyfte problemet tidigare i år i en artikel i tidningen Berlingske:

– Vi seglar mot ett isberg, för mycket av det vi känner till som välfärd idag kommer vi inte att kunna leverera i framtiden, om inte någon börjar intressera sig för att det måste finnas arbetskraft för det.

Svenskar är eftertraktade

Trots att arbetskraftbristen varit ett faktum i Danmark senaste åren har antalet arbetande svenskar i landet inte ökat. Enligt siffror från Dansk Arbejdsgiverforening var det en nedgång under pandemin, men nu är antalet pendlande svenskar uppe något över nivåerna från 2019. I juni 2022 pendlade 8 889 svenskar till Danmark för jobb, jämfört med 8 240 i juni 2019. Bland de branscher som pendlar mest finns transport och magasinering, handel samt vård, omsorg och sociala tjänster, detta enligt siffror från Öresundsinstitutet.

– Svenskar är väldigt eftertraktade i Danmark – särskilt i huvudstadsområdet. De kommer snabbt in på arbetsplatsen, de är motiverade, välutbildade och bra kollegor. Vi har en kulturell gemenskap som gör det enkelt för danska företag att anställa svenska medarbetare, säger Birgitte Nymark, chefkonsulent på Dansk Arbejdsgiverforening.

Hinder för rörlighet bör utredas

Nu ser Brigitte Nymark gärna att frågan om vilka hinder som finns för svenskar att ta anställning i Danmark utreds.

– Vi skulle väldigt gärna se en mer integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen, säger hon.

sv
sv