Micael Nord, näringslivsdirektör, och Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, i samtal med moderatorn Beata Wickbom på frukostseminariet i Stockholm.

Öresundsmetron diskuterades i Stockholm

En delegation från Malmö stad besökte Stockholm i november för att uppdatera politiker, branschorganisationer och myndigheter om Öresundsmetron. Bland annat genomfördes rundabordssamtal, frukostseminarium hos Stockholms handelskammare och ett mingel tillsammans med Greater Copenhagen och STRING .

Delegationen leddes av näringslivsdirektören Micael Nord, stadsbyggnadsdirektören Marcus Horning och Sarah von Liewen, avdelningschef i Malmö stad. Under två fullspäckade dagar genomfördes möten för att träffa beslutsfattare och vinna gehör för infrastrukturbehoven i Sydsverige.

Möten genomfördes med infrastrukturdepartementet, Svenskt Näringsliv, Stockholms stad och Region Stockholm (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana). I ett rundabordssamtal där flera ledamöter från riksdagens trafikutskott medverkade diskuterades behoven av ökad transportkapacitet och redundans över Öresund. I ett annat rundabordssamtal lyftes hur en Öresundsmetro kan förverkligas på ett miljömässigt hållbart sätt.

På frukostseminariet ”En tunnelbana till Danmark - mer pendling över Öresund är bra för hela Sverige”. fanns flera politiker och andra beslutsfattare i publiken och i panelen medverkade bland andra Louise Eklund, riksdagsledamot (L) från Malmö, Skanskas VD Gunnar Hagman, samt Leif Jacobsson, ordförande i Öresundsmetro Executive och tidigare statssekreterare och riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

sv
sv