Pendlare i metron i Köpenhamn. Foto: Metroselskabet/Büro Jantzen

Öresundspendling i dag – ”Funkar det inte sitter man fast”

Transport, handel samt vård och omsorg är de branscher som pendlar mest över Öresund. Detta enligt en ny rapport från Öresundsinstituttet. I rapporten pekas också ett antal grupper ut som har potential att pendla mer och vilka områden som är populärast att pendla till.

Personer i branscher där jobbet till stor del utförs på plats, som till exempel butiker, restauranger, hotell, sjukhus och liknande är de som pendlar mest över Öresund. I Öresundsinstituttets rapport kan man se att av de personer som under 2020 pendlade från Sverige till Östdanmark jobbar 65 procent i en bransch som präglas av fysisk närvaro. Av dessa jobbar de allra flesta inom transport, handel, vård och omsorg, samtidigt som IT och life science är två stora tillväxtbranscher som har många öresundspendlare. Dessa fem branscher har också störst potential att bidra till ökad pendling.

En av dem som pendlar över Öresund är Fredrik Lindqvist. Han jobbar som chief consultant på Ramboll i Köpenhamn och han tycker att pendlingen i stort fungerar bra men förklarar samtidigt problemen med att endast ha en förbindelse.

Foto på Fredrik Lindqvist.

En av dem som pendlar över Öresund är Fredrik Lindqvist. Han jobbar som chief consultant på Ramboll i Köpenhamn.

– Om det är strul så går det ju inte att hitta smitvägar som man kan göra om man pendlar mellan Malmö och Lund till exempel. Här är det ju bron som gäller, funkar det inte sitter man fast. Enda alternativet är ju att ta sig upp till Helsingör, ta färjan över till Helsingborg och sedan tåget till Malmö (en resa som idag tar cirka 2,5 timmar, reds. anm). Det känns inte riktigt som ett alternativ, säger Fredrik Lindqvist.

Närhet till kollektivtrafik är avgörande

Med nuvarande kollektivtrafik är endast delar av Själland och Skåne som är tillgängligt för Öresundspendlare inom en rimlig tidsram. De arbetsplatser som Öresundspendlare arbetar på i dag ligger ofta längs med järnvägsförbindelserna över Öresundsbron och dess sträckning in i Köpenhamn och Malmö. Några exempel är Kastrups flygplats, Nordea och Ferring läkemedel i Ørestad, e-handelsföretaget Boozt i Hyllie och Mercedes-Benz på Dockan i Malmö. I dag är Fredrik Lindqvist en av alla svenskar som jobbar längs järnvägen, i just Ørestad. Men han har även provat på att jobba i en bit utanför Köpenhamn med sämre tillgänglighet, då hade han 3,5 timme i total restid varje dag. Fredrik tror att Öresundsmetron skulle få fler att börja pendla då fler arbetsplatser blir tillgängliga inom en rimlig restid.

– Det tror jag absolut, det kommer ju göra pendlingen mycket smidigare. Sedan skulle ju metron avlasta också, för stundtals är det väldigt trångt på Öresundstågen, det räcker att ett tåg är inställt i rusningstrafik för att det ska bli mer än överfullt, säger han.

Ungdomar pendlar mindre i dag

Rapporten uppmärksammar också att det finns ett antal grupper i befolkningen som pendlade mindre under 2020 jämfört med 2015. Av dem är det unga pendlare som sticker ut, andelen under 25 år som pendlar har minskat från en högsta nivå på 17 procent under 2007 till fem procent 2020. Av intervjuerna i rapporten framgår det att förbättrad infrastruktur, enklare administration när det kommer till skatter och socialförsäkring samt möjlighet till hemarbete är sådant som skulle få fler att ta ett jobb på andra sidan sundet. Det har även gjorts en del satsningar för att locka fler svenskar att börja pendla över sundet, bland annat har samarbetsorganisationen Greater Copenhagen arrangerat jobbmässor för att matcha svenska arbetssökande med danska företag.

– Unga är en grupp som har minskat avsevärt sedan förra finanskrisen. Med arbetskraftsbrist i Danmark och många tillgängliga jobb inom bland annat handel och service i Köpenhamn finns en potential för skånska ungdomar som söker jobb. Svenska ungdomar har också ett gott rykte på den danska arbetsmarknaden, säger Jenny Andersson som är biträdande chef och senioranalytiker på Öresundsinstituttet.

sv
sv