Sveriges Riksdag. Foto: Camilla Svensk, Riksdagsförvaltningen

Trafikutskottet sätter tryck på regeringen

Riksdagens trafikutskott fortsätter att driva på regeringen för att få till en bred utredning om transportbehoven över Öresund och att en sådan utredning ska genomföras i samarbete med Danmark.

I den nationella infrastrukturplan som antogs i somras nämns behovet av att kapacitet och redundans över Öresund är en prioriterad fråga att utreda.

Vill tydliggöra vad som ska utredas

Men regeringsunderlagets företrädare i trafikutskottet tycker att formuleringarna i planen om vad som ska utredas är för vaga. De har därför lyft med den nya infrastrukturministern Andreas Carlson (KD) att det måste tydliggöras för Trafikverket att den politiska majoriteten efterfrågar en bred utredning av de olika konkreta förslag till Öresundsförbindelser som diskuteras.

– Vi vill se en öppen utredning av behoven som inte är låst vid specifika projekt, utan alla de olika alternativ som diskuteras ska omfattas. Frågan är om det behöver byggas en eller flera nya fasta förbindelser, när detta i så fall behöver ske och var dessa nya förbindelser ska dras, säger Maria Stockhaus, Moderaternas talesperson i trafikutskottet.

Gemensam utredning med Danmark

Hur Danmark ställer sig till de olika alternativen till ny förbindelse är avgörande för projektens genomförbarhet. Maria Stockhaus (M) betonar därför vikten av att det bör vara en gemensam utredning mellan Trafikverket och dess danska motsvarighet Vejdirektoratet.

Trafikutskottets nya ordförande Ulrika Heie (C) håller med om att det är en prioriterad fråga att få till ökad transportkapacitet över Öresund.

Malmö stad anser att utredningen utöver behovet av kapacitet och redundans även ska analysera hur fler fasta förbindelser kan främja utveckling och jobbskapande i Öresundsregionen.

– Det handlar inte minst om att stärka den regionala arbetsmarknaden, genom att fler kan jobba på båda sidor om sundet. Att främja pendling är ett nationellt intresse för både Sverige och Danmark, därför bör en utredning självklart väga in även denna aspekt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

sv
sv