Forskningsanläggningen Max IV-laboratoriet i Lund Foto: News Øresund - Johan Wessman

Anders Almgren: ”Öresundsmetron stärker Lund som forskningscentrum”

Lunds universitet är med cirka 46 000 studenter ett av Nordens största universitet. Staden Lund är också hemvist för två världsledande forskningsanläggningar, Max IV-laboratoriet som redan är i drift och European Spallation Source (ESS) som ska tas i drift 2025.

Foto på Anders Almgren (S) kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Anders Almgren (S) kommunstyrelsens ordförande i Lund.

– Beslutet att förlägga dessa anläggningar i Lund speglar styrkan och attraktiviteten i den forskning som universitetet erbjuder och den samlade innovationskraften. Men ett annat viktigt skäl var goda kommunikationer och närheten till Köpenhamn och Kastrups flygplats, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

5 000 besökande forskare per år

När anläggningarna är i full drift ska de tillsammans ta emot över 5 000 besökande forskare per år, vilket ökar behovet av smidiga kommunikationer till Danmark.

– En Öresundsmetro kan stärka Lund som forskningscentrum genom att det blir smidigare att ta sig till Lund från Köpenhamn, men det behövs även andra satsningar för att förbättra kommunikationerna – både för väg- och tågtrafik, säger Anders Almgren.

Kan öka bandbredden

Han pekar på Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark som ska stå klar 2029 och som kommer att öka behovet av godstågstransporter.

– Reser man från Lund så krävs det ett byte i Malmö för att komma på Öresundsmetron, och det är förstås en tröskel. Men transportsystemet måste betraktas som en helhet, där en Öresundsmetro kan öka bandbredden och avlasta andra transporter, förklarar han.

Anders Almgren anser att det krävs ökad beslutskraft på nationell nivå i både Sverige och Danmark för att få ut tillväxtpotentialen i Öresundsregionen:

– Vi har ett bra samarbete inom ramen för Greater Copenhagen som handlar om att öka integrationen mellan länderna. Öresundsbron har haft jättestor betydelse för regionens utveckling och vill vi ta nästa kliv krävs det fler fasta Öresundsförbindelser, avslutar Anders Almgren.

sv
sv