Metrostationen Vanløse i Köpenhamn. Foto: Büro Jantzen

Danskt beslut öppnar för en Öresundsmetro

En majoritet av partierna i Köpenhamns kommunfullmäktige har beslutat sig för att stödja en utredning av hur en Öresundsmetro från Malmö skulle kunna anslutas direkt till Köpenhamns tunnelbanesystem.

Konkret innebär Köpenhamns beslut att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras av en föreslagen ny metrolinje i staden, kallad M5 lila. I samband med detta har beslut även tagits om att utreda möjligheten att i framtiden ansluta en Öresundsmetro från Malmö till den nya metrolinjen.

– Beslutet ökar trycket på Sveriges regering att förhålla sig till förslaget om en Öresundsmetro, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Metro M5 Öst lila linje i Köpenhamn

Den föreslagna nya M5 Öst här markerad i lila. Öresundsmetron är tänkt att ansluta vid CMC-depån i öster.

Vill framtidssäkra transporterna i Öresundsregionen

Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen (S) tycker det är självklart att redan nu börja utreda hur stadens metrosystem kan byggas ut framöver, bland annat till Malmö.

Att utreda en framtida metrolinje till Malmö är nödvändigt för att framtidssäkra transporterna i Öresundsregionen, framhåller Venstres ledare i Köpenhamn, Jens-Kristian Lütken, i tidningen Berlingske.

– När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar kommer hela tågtrafiken att förändras, eftersom det även kommer gå tung godstrafik genom tunneln. Det får konsekvenser för persontrafiken och vid något tillfälle kommer systemet att korka igen, säger han.

Det formella beslutet tas i Köpenhamns kommun den 21 februari.

Ökar trycket på Sverige

I Sverige har Trafikverket fått i uppdrag att utreda behovet av ökad transportkapacitet och redundans över Öresund. Men formuleringen i den nationella infrastrukturplanen är allmänt hållen och lämnar därmed utrymme för tolkningar. Signalerna hittills är att Trafikverket bara kommer att titta på behoven i stort och inte analysera de olika förslag till fasta förbindelser som hittills tagits fram.

– Regeringen behöver ge Trafikverket i uppdrag att analysera förslaget om en Öresundsmetro. Förutom redundans och kapacitet måste hänsyn tas till hur den regionala utvecklingen och arbetsmarknaden påverkas, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Malmö stad har sedan tidigare meddelat Köpenhamns kommun att man har som avsikt att delfinansiera utredningen av Öresundsmetrons anslutning till lila linje M5 Öst. Det handlar uppskattningsvis om omkring två miljoner svenska kronor.

sv
sv