Rolf Sundqvist, teknikchef på Øresundsbro Konsortiet.

Så arbetar Öresundsbron klimatsmart för att minska kostnaderna

När en bro är byggd så är väl jobbet klart? Den frågan får Rolf Sundqvist som är teknikchef på Øresundsbro Konsortiet ofta.
– När jag träffar nya människor och säger att jag jobbar på Öresundsbron då är allas reaktion, jaha, vad gör man då, den är ju redan byggd?

Nej riktigt så enkelt är det inte, arbetet är inte färdigt när en bro står på plats. Speciellt inte när det gäller en modern bro som Öresundsbron som dessutom har både bil- och järnväg.

– Det är en väldigt komplex bro. Till att börja med så har du ju stål och betong som måste underhållas men sen finns det massvis av mekaniska- elektriska- och elektroniska installationer som belysning, övervaknings- och säkerhetssystem, säger Rolf Sundqvist.

Driftkostnaderna har inte ökat sedan 2010

Rolf och hans kollegor arbetade tidigare med ett traditionellt underhåll av bron, där man ofta utför underhållsarbetet när problemet redan har uppstått eller enligt en förutbestämd kontinuitet. Nu arbetar de i stället med digitala system som kan övervaka och meddela när underhåll av olika delar behövs. Det bästa underhållet är det som inte behöver genomföras, ifrågasätta behov och sedan optimera det som behöver underhållas. På så sätt har man kunnat hålla nere kostnaderna menar Rolf.

– Trots inflation och att bron blir allt äldre så har vi samma driftkostnader i dag som vi hade 2010. Och vi har som mål att vi ska hålla kostnaderna på samma nivåer fram till 2025.

Energieffektivisering och grön el för en mer klimatsmart bro

På Øresundsbro Konsortiet arbetar de på olika sätt för att minska elförbrukningen, delvis för att minska kostnaderna men också för att skapa en mer klimatsmart förbindelse. Sedan 2018 har de i olika etapper installerat solceller och under våren 2023 kommer 3 840 nya solcellspaneler att installeras på Pepparholmen, som ansluter bron till tunneln mot Danmark. Det kommer innebära att 45 procent av Öresundsbrons totala energiförbrukning kommer från egenproducerad solenergi.

Även när det kommer till att minska energiförbrukningen har de mycket hjälp av de digitala systemen. Om luftfuktigheten inuti bron blir för hög så kan stålet börja rosta, men med hjälp av censorer så ser man till att luftfuktigheten alltid är under 60 procent.

– Och på så sätt behöver vi inte köra våra luftavfuktare på full fart hela tiden. I och med det så sparar vi mycket el, säger Rolf Sundqvist.

Tågen som går över Øresundsbrons drivs sedan 2020 med grönare el från både sol- och vindkraft. Det har resulterat i att tågtrafikens koldioxidutsläpp på bron har minskat med ungefär 70 procent.

sv
sv