Lars Weiss, gruppledare för socialdemokraterna i Köpenhamn.

Danska S-toppen Lars Weiss: "Staten har ansvar för att Öresundsbron inte överbelastas"

Köpenhamns beslut att utreda anslutningen av en Öresundsmetro från Malmö till stadens tunnelbanesystem är strategiskt viktigt. Enligt Lars Weiss, gruppledare för Socialdemokraterna i Köpenhamns borgarrepresentation, öppnar det för en dialog med danska staten om behovet av fler fasta Öresundsförbindelser.

Lars Weiss är en tongivande socialdemokratisk makthavare i Danmark. Från hösten 2020 och fram till kommunvalet 2021 var han Köpenhamns överborgmästare.

Två starka argument

Han ser två starka argument för att förverkliga en Öresundsmetro:

– Den första aspekten är att binda ihop arbetsmarknaderna på båda sidor om sundet för att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk utveckling och kvalificerade jobb. Den andra aspekten är att vi behöver öka kapaciteten för godstågstransporter när Fehmarn Bält-tunneln öppnar 2029, säger han.

Köpenhamns kommunstyrelse (økonomiudvalget), där Lars Weiss ingår, tog i februari beslut om att utreda anslutningen av en Öresundsmetro från Malmö till Köpenhamns tunnelbana. Lars Weiss beskriver detta som ett litet men viktigt steg.

– Det handlar alltså inte om att vi ska utreda miljökonsekvenserna av en Öresundsmetro, utan av anslutningen – två så kallade avgreningskammare. Men genom att utreda anslutningen håller vi dörren öppen för att i framtiden kunna förverkliga en Öresundsmetro, förklarar Lars Weiss.

Den danska staten har ansvarar för Öresundsbron

Vad den danska regeringen anser om planerna vet han ännu inte.

– Köpenhamns kommun, Fredriksbergs kommun och danska staten äger tillsammans Köpenhamns tunnelbana och genom beslutet öppnar vi för en dialog, betonar han.

Lars Weiss påpekar samtidigt att danska staten har ansvar för att Öresundsbron inte överbelastas, vilket han tror kan bli fallet när Fehmarn Bält-tunneln öppnar år 2029 och godstrafiken ökar.

– Danmarks regering har inte tagit ställning, men inom ramen för Greater Copenhagen-samarbetet förordar vi två nya fasta förbindelser – dels en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn, dels en HH-förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, konstaterar Lars Weiss.

sv
sv