Stort intresse i media kring danskt beslut

När en majoritet av partierna i Köpenhamns kommun beslutade sig för att stödja en utredning av hur en Öresundsmetro från Malmö skulle kunna anslutas direkt till Köpenhamns tunnelbanesystem, var det många som blev intresserade. Det positiva danska beskedet väckte stor mediauppmärksamhet på båda sidor sundet.

Både i SVT:s Rapport och Morgonstudion syntes rubriken ”Ny tunnelbanelinje kan förlängas från Köpenhamn till Malmö”. På den danska sidan gick det att läsa i tidningen Berlingske att ”Enormt projekt: Metro mellan Köpenhamn och Malmö ett steg närmre”.

– Genom att välja den här dragningen gör man också ett aktivt val i att möjliggöra en smidig ihopkoppling med Malmö, förklarade Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelseordförande i Malmö, i SVT.

Hela tågtrafiken förändras

– När Fehmarn Bält-tunneln öppnar kommer hela tågtrafiken att förändras, för det kommer också gå mycket godstrafik genom tunneln. Det får konsekvenser för persontrafiken, och förr eller senare kommer så bli fallet. Då är det viktigt att vi inte frånsäger oss möjligheten att göra en extra anslutning över Öresund, uttalade sig Venstres leder i København, Jens-Kristian Lütken.

Även regionstyrelsens ordförande i Skåne, Carl Johan Sonesson(M), lyfte behovet av ytterligare fasta förbindelser över Öresund när Fehmarn bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark öppnar.

– Om 13 år vill jag se en metro här i Västra hamnen som är sammankopplad med Köpenhamn, sade Sonesson i SVT.

Några dagar senare fattade Økonomiudvalget i Köpenhamn, motsvarigheten till kommunstyrelse i svenska kommuner, officiellt beslut om att ställa sig bakom en utredning av Öresundsmetrons anslutning. Då valde även TV4 nyheterna att berätta om den nya tunnelbanan under rubriken: ”Malmö till Köpenhamn på 20 minuter – avgångar var 90:e sekund”.

I arbetet med den nya M5-linjen, som utredningen av Öresundsmetron skulle vara en del av, är nästa steg en remissrunda och förhandlingar med staten. Det sista formella beslutet om att sätta i gång utredningen fattar Köpenhamns Borgarrepresentation, motsvarande kommunfullmäktige, i slutet av våren.

Här kan du se några av inslagen och artiklarna:

sv
sv