Ulrika Heie (C), trafikutskottets ordförande. Foto: Ola Hedin

Trafikutskottets ordförande: ”Öresundsmetron är ett jättespännande projekt”

Ulrika Heie, Centerpartiet, är sedan riksdagsvalet i höstas ordförande i riksdagens trafikutskott. Hon tycker att Öresundsmetron är ett spännande projekt som skulle integrera Malmö med Köpenhamn och regionerna runt omkring.

Trafikverket har sedan tidigare i uppdrag att utreda kapacitet och redundans för transporter över Öresund. Ulrika Heies bild är att Trafikverket inom ramen för det uppdraget även ska utreda vilka effekter de olika förslagen till fasta förbindelser kan ge.

Regionala utvecklingen är viktig

Hur den regionala utvecklingen och arbetsmarknaden påverkas är enligt Ulrika Heie en viktig aspekt.

– Det är viktigt att se hur Öresundsregionen kan utvecklas ytterligare med hjälp av infrastruktur som främjar regional utveckling. Trafikverkets uppdrag handlar ju om att se över vilken effekt olika fasta förbindelser kan ge. Det är alltid relevant att se på samhällsutvecklingen som infrastrukturinvesteringar ger, säger Ulrika Heie.

Åtgärda flaskhalsar

När det gäller Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark, som ska öppnas 2029, anser hon att åtgärder behöver vidtas för att Sverige ska kunna dra nytta av den ökade kapaciteten för järnvägstransporter ner till kontinenten. Men hon betonar att de flaskhalsar som finns inte bara handlar om trafiken över Öresund.

– Det viktigaste är att se till att järnvägskapaciteten på den svenska sidan kan svara upp mot den ökande trafiken, säger Ulrika Heie.

På frågan om Trafikverket bör utreda i vilken utsträckning en Öresundsmetro kan avlasta Öresundsbron och skapa utrymme för mer godstågstransporter svarar hon ja, och att det bör bli en konsekvens av det uppdrag som myndigheten har.

sv
sv