Jessika Roswall (M), minister med ansvar för EU och nordiska frågor. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sveriges Nordenminister: ”Vi vill riva gränshinder och öka rörligheten över Öresund”

Både Sverige och Danmark tror på ökad ekonomisk tillväxt i Öresundsregionen. Men det förutsätter ett gott samarbete och fördjupad integration mellan länderna, säger Jessika Roswall (M), minister med ansvar för EU och nordiska frågor.

De nordiska regeringarna har formulerat en gemensam vision, att Norden ska vara världens mest integrerade region 2030. Den gäller förstås även Öresundsregionen och är en måttstock för vårt arbete, säger Jessika Roswall.

Första resan gick till Köpenhamn

Hon understryker att utvecklingen i Öresundsregionen är viktig inte bara för regionen i sig, utan för hela Sverige och hela Norden.

– Mitt första egenplanerade utlandsbesök som Nordenminister var i Köpenhamn och det genomfördes så fort en ny dansk regeringen och min danska ministerkollega Louise Schack Elholm var på plats, säger Jessika Roswall.

De två Nordenministrarna träffades i slutet av januari 2023 för ett första möte om hur det går med den dansk-svenska integrationen. Med på mötet var även kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Köpenhamns överborgmästare Sofie Hæstorp Andersen (S) samt regionstyrelsens ordförande i Skåne Carl Johan Sonesson.

– Regeringens strävan är att riva gränshinder för att fler ska kunna röra sig mellan länderna. Det handlar om fysiska gränshinder men också om skatteregler, socialförsäkringar och bankfrågor, faktorer som idag tyvärr försvårar pendling över Öresund, säger Jessika Roswall.

Ska träffas igen

Sedan några år finns en särskild dansk-svensk insatsstyrka som arbetar med att stärka integrationen över Öresund. Den kallas Greater Copenhagen Task Force och består av de danska och svenska regeringarna, Sydsvenska handelskammaren, Dansk Industri samt Öresundsbrokonsortiet. Även Malmö stad och Köpenhamns kommun ingår.

En fråga som diskuterades när ministrarna sågs var behovet av ett nytt svensk-danskt skatteavtal som gör det lättare att arbeta och bo på ömse sidor om Öresund. Ett besked i den frågan väntas komma när insatsstyrkan träffas igen senare i år.

Behov infrastruktur

Jessika Roswall har bakgrund bland annat i riksdagens trafikutskott och som trafikpolitisk talesperson för Moderaterna. Hon betonar att infrastrukturfrågorna inte är hennes ansvarsområde utan sköts av infrastrukturminister Andreas Carlson (KD), men lyfter samtidigt vikten av rörlighet över sundet.

– Vi ser behov av att fler människor rör sig mellan länderna och då krävs det infrastruktur som möjliggör det. Öresundsbron var en väldigt lyckad satsning och på sikt kan det behövas fler fasta förbindelser, säger Jessika Roswall.

Hon känner till de olika alternativ till nya fasta förbindelser som diskuteras men vill i dagsläget inte ha någon åsikt om de olika förslagen.

– Det ligger ett utredningsuppdrag hos Trafikverket och frågan hanteras på landsbygds- och infrastrukturdepartementet, säger Jessika Roswall.

Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark tror hon kommer få ”mycket positiva konsekvenser” för utvecklingen både i Danmark och Sverige, genom att den möjliggör förbättrade kommunikationer och ökad europeisk integration.

sv
sv