Ellen Dahl, regionchef policy Halland och Skåne, på Sydsvenska Handelskammaren. Foto: Roger Nellsjö

Sydsvenska Handelskammaren: Både Öresundsmetron och HH-förbindelse behövs

Nya förbindelser över Öresund är avgörande för tillväxten i Öresundregionen och frågan måste upp på regeringens bord, anser Ellen Dahl på Sydsvenska Handelskammaren. ”Det ligger i nationernas intressen att utveckla Öresund”, säger hon.

När Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark öppnar för trafik 2029 kommer det öka trycket på svensk infrastruktur och Sydsvenska Handelskammaren ser ett behov av både Öresundsmetron och en HH-förbindelse.

– Att detta leder till stora positiva möjligheter för Sverige är väl känt. Att mot den bakgrunden projektera nya fasta förbindelser över Öresund ter sig naturligt, säger Ellen Dahl som är regionchef, policy Halland och Skåne, på Sydsvenska Handelskammaren.

Outnyttjad potential

Betydelsen av människors rörlighet över Öresund för tillväxten i regionen går inte att överskatta, enligt Ellen Dahl. I en större mer integrerad region finns det helt enkelt många fler att nå ut till och matchningen av företag och personers kompetenser blir mer effektiv.

– Det är därför stora städer haft så god utveckling de senaste 50 åren. I Öresundsregionen finns dessutom en bonus – vi har så mycket av detta som inte utnyttjats. Vi har infrastruktur med stor potential, såsom forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, Fehmarn Bält-tunneln och flera universitet.

– Malmö har en viktig roll här med Malmö universitet som har vuxit dubbelt så snabbt som Lund vad gäller studenter exempelvis, säger Ellen Dahl.

Bildar en Dansk-Svensk handelskammare

Sydsvenska handelskammaren har tillsammans med danska handelskammaren, Dansk Erhverv, satt i gång ett projekt för att bilda en Dansk-Svensk Handelskammare. Syftet är att öka handeln mellan länderna ytterligare men också att gemensamt driva Öresundsfrågor på nationell nivå i båda länderna.

– Det ligger i nationernas intresse att utveckla Öresundsregionen. Det är inte bara en sydsvensk angelägenhet – tyvärr upplever jag att debatten ofta stannar där. Vi kommer återuppta en del kontaktvägar som kapades under pandemin och kanske återuppfinna hur vi hanterar en del annat – gå mer direkt till nationella forum, säger Ellen Dahl.

sv
sv