Foto: Femern A/S

Fehmarn Bält-tunneln byggs i snabb takt

Sedan 1 januari 2021 pågår byggandet av Fehmarn Bält-tunneln, en 17,6 kilometer lång sänktunnel för både bil- och tågtrafik mellan danska Rødby och tyska Puttgarden. Området är idag en av världens största byggarbetsplatser och väcker stor nyfikenhet.

I Rødby hamn på ön Lolland har världens största fabrik för att bygga tunnelelement i betong uppförts. Den första av de tre fabrikshallarna är klar och tillverkningen av det första tunnelelementet har påbörjats, berättar Henrik Vincentsen, administrativ direktör i Femern A/S, företaget som håller ihop projektet.

Henrik Vincentsen, administrativ direktör i Femern A/S

Henrik Vincentsen, administrativ direktör i Femern A/S. Foto: Femern A/S.

Som att leda en symfoniorkester

Totalt krävs det 79 liknande tunnelelement, vart och ett 217 meter långt med en vikt på 73 500 ton. Därtill krävs tio specialelement på 21 000 ton vardera. Utgrävningen av rännan där elementen senare ska sänkas ner är till 90 procent klar, förklarar Henrik Vincentsen.

– Projekt som detta möter alltid stora utmaningar, när hundratals parallella processer och delprojekt ska samordnas. Det är lite som att leda en symfoniorkester, alla instrument måste spela i tid och i harmoni, säger han.

Kraven på dokumentation har ökat

Projektet förlitar sig mycket på erfarenheterna av att bygga tunneldelen av Öresundsbron, den tunnel på fyra kilometer som går från ön Pepparholmen in till det danska fastlandet. Men kraven på dokumentation har blivit betydligt större sedan Öresundsbron byggdes när det gäller hållbarhet, miljöskydd och arbetsvillkor.

För närvarande arbetar cirka 1 800 personer med byggandet av Fehmarn Bält-tunneln i Danmark, Tyskland och till havs. Antalet fluktuerar över tid och enligt Henrik Vincentsen kommer det att öka rejält under de närmaste åren.

– Fehmarn Bält-tunneln byggs av ett antal internationella konsortier med stora erfarna europeiska entreprenörer och våra arbetare kommer från hela Europa, förklarar han.

Räknar med att tidsplanen håller

Enligt tidsplanen ska tunneln stå klar i mitten av år 2029 och hittills fortskrider bygget i snabb takt. Men Henrik Vincentsen vill ändå reservera sig för att det i ett enormt byggprojekt som Fehmarn Bält-tunneln alltid kan ske vissa tidsförskjutningar.

– Vissa saker kommer att gå snabbare än du förväntar dig, andra saker tar längre tid. Detta är helt normalt, men överlag följer vi schemat, så vi räknar med att tidplanen kommer att hålla, säger Henrik Vincentsen.

Skapar en ”grön genväg”

När tunneln invigs kommer den för alltid att korta avståndet mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten. Tunneln tar bort en flaskhals och skapar en ”grön genväg” för godståg och fjärrtåg mellan Danmark och Tyskland. Landvägen till Sveriges viktigaste exportmarknad Tyskland kortas med 160 kilometer och restiden med flera timmar, när tågen inte behöver ta omvägen via Jylland.

– Det blir särskilt en vinst för gods- och persontrafiken på tåg och det kommer att skapa helt nya möjligheter för handel och samarbete, avslutar Henrik Vincentsen.

sv
sv