Köpenhamns arbetsmarknads- och integrationsborgmästare Jens-Kristian Lütken, Venstre.

”Bollen ligger hos den svenska regeringen”

Öresundsmetron är nyckeln till en blomstrande Öresundsregion och en gemensam arbetsmarknad mellan Danmark och Sverige, anser Köpenhamns arbetsmarknads- och integrationsborgmästare Jens-Kristian Lütken. Men det är svenskarna som måste ta initiativ och driva på för att förverkliga projektet, betonar han.

– En Öresundsmetro skulle göra det mycket enklare att resa mellan länderna, den skulle stärka arbetsmarknaden och underlätta kompetensförsörjning, säger Jens-Kristian Lütken som tillhör Venstre, Danmarks liberala parti.

Detta är huvudskälet till att Köpenhamns kommun tillsammans med Malmö stad i mer än ett decennium har utrett en metrolinje mellan städerna.

Fönster öppnas

Nu öppnas en möjlighet att ta nästa steg i samband med att Köpenhamn bygger ut stadens tunnelbanesystem och inrättar en ny metrolinje till Lynetteholmen, kallad M5. Då kan en anslutning till Malmö förberedas vid kusten på ön Prøvestenen.

– Processen är igång och miljökonsekvensutredningen förväntas vara klar sommaren 2024, då nästa steg ska tas, berättar Jens-Kristian Lütken.

En annan faktor som spelar in är Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland som kommer att stå klar 2029 och som på sikt förväntas öka godstågstrafiken mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten.

– Det finns behov av att öka trafikkapaciteten över Öresund. Öresundsmetron kan ta över en stor del av pendlartrafiken och därmed frigöra kapacitet på bron som kan användas för fler godståg, förklarar Jens-Kristian Lütken.

Svagt gehör för HH i Danmark

Förslaget om att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, en så kallad HH-förbindelse, kommer inte att få gehör på den danska sidan. Då skulle trafiken längs med den vackra kuststräckan behöva öka kraftigt, och det skulle väcka starkt motstånd bland de boende i kustkommunerna, menar Jens-Kristian Lütken.

För Danmarks regering står frågan om fler fasta Öresundsförbindelser inte särskilt högt upp på dagordningen. Andra infrastruktursatsningar upplevs som mer angelägna, samtidigt som Öresundsförbindelser betraktas som något Sverige bör ta initiativ till.

– Utbyggnaden av Köpenhamns metrosystem gör att vi kan förbereda anslutningen av Öresundsmetron. Sedan ligger bollen hos den svenska regeringen att föreslå en ny fast förbindelse som Danmark kan gå med på, säger Jens-Kristian Lütken.

Han bedömer att det krävs ett beslut på högsta politiska nivå, på motsvarande sätt som när Öresundsbron byggdes.

– Statsministrarna i Sverige och Danmark måste tala med varandra och bestämma sig för att Öresundsmetron är något som de gemensamt vill förverkliga. Om de gör det kommer Öresundsmetron att förverkligas, fastslår han.

sv
sv