Panelsamtal i Almedalen 2023 med PM Nilsson.

Öresundsmetron på plats i Almedalen

Öresundsmetron är en tidstypisk idé som passar väl in i den stadsutveckling som sker runt om i Europa i dag, det menade PM Nilsson, tillträdande vd för Timbro, på Malmö stads seminarium om Öresundsmetron.

Vad krävs för att realisera planerna på Europas första internationella tunnelbana? Den frågan var central för Malmö stads seminarium i Almedalen. PM Nilsson, som var en av dem som medverkade på seminariet, menade att det är en stor fördel att så många centrala aktörer ställer sig positiva till tunnelbanan.

PM kallade även Öresundsmetron för en ”tidstypisk europeisk idé” och gav exempel på städer som München och Stockholm som just nu bygger ut tunnelbanan och att det i sin tur gör att städerna växer. En Öresundsmetron skulle inte bara göra att Malmö växer, utan hela Skåne knyts tätare samman med kontinenten, menade PM Nilsson och såg framför sig en framtida slutstation i uppväxtstaden Lund.

– Det är den nya stadens ekonomi, där framgångsrika städer är beroende av att locka sofistikerade tjänsteföretag till sig. Och det gör man genom att bygga städerna täta, minska bilarnas dominans något och se till att ha trevliga gågator. Den typen av städer lägger också räls mellan varandra, säger han.

sv
sv