Kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg Ann Kajson Carlqvist (M).

”Tågfärjorna behövs som ett komplement till fasta förbindelser”

Regeringen gav nyligen Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att rädda tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland. Kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg Ann Kajson Carlqvist (M) är jättenöjd med beslutet som hon ser som ett viktigt steg för att stärka redundansen i transportsystemet.

– Vi kan inte förlita oss bara på Öresundsbron för godstransporter till kontinenten, tågfärjorna är ett viktigt komplement framför allt för riktigt tunga transporter och för gods från de östra delarna av Europa, förklarar Ann Kajson Carlqvist.

– Dessutom bidrar färjor till ökad flexibilitet, då de kan ändra rutt, tillägger hon.

Behov av fler tågfärjor

Hon vill inte förekomma Trafikverkets utredning men hon ser fram emot åtgärder som bidrar till att stärka tågfärjetrafiken och som möjliggör för Stena Line, det enda rederi som idag kör tågfärjor, att fortsätta och helst expandera verksamheten.

– I framtiden vore det önskvärt med fler tågfärjor, av kapacitetsskäl och för att de behövs som ett komplement till fasta järnvägsförbindelser över Öresund, säger Ann Kajson Carlqvist.

Hon framhåller att tågfärjor kan ta tunga transporter som annars belastar en bro eller tunnel, och att det är en fördel om inte all godstågstrafik från Sverige måste gå genom Danmark.

– Säkerhetsaspekten har uppmärksammats mer under senare tid och tågfärjorna är nödvändiga för att det ska finnas alternativa transportvägar och för att vi inte ska försätta oss i en situation där vi är sårbara, säger hon.

Öresundsmetron vore bra för Trelleborg

Ann Kajson Carlqvist är samtidigt väldigt positiv till förslaget att förverkliga Öresundsmetron, som kan binda samman regionen och öka integrationen mellan Sverige och Danmark.

– Både för arbetsmarknaden och för bostadsmarknaden vore en Öresundsmetro jättebra för Trelleborg. Den skulle göra att Köpenhamn kommer inom nära pendelavstånd för alla som bor i kommunen, vilket förstås skulle göra det lättare att bo och jobba på olika sidor om sundet.

– Både bättre tågfärjeförbindelser och Öresundsmetron behövs, detta är en bra kombination som täcker olika behov, avslutar Ann Kajson Carlqvist.

Fakta om Trelleborgs hamn

  • Sveriges näst största hamn när det gäller godsvolym i ton
  • Östersjöns största järnvägshamn
  • Cirka 9 procent av svensk import och export går över Trelleborg
  • De största järnvägsfärjorna i världen trafikerar Trelleborgs Hamn
  • En av fem svenska corehamnar (de andra finns i Göteborg, Stockholm, Malmö och Luleå)
sv
sv