Sigrid Friis Frederiksen, radikale venstre.

Danmark och Sverige bör vara en förebild för resten av Europa

För Sigrid Friis Frederiksen, kandidat till Europaparlamentet för Radikale Venstre, är Öresundsbron inte bara en fysisk förbindelse mellan Danmark och Sverige – den representerar också en vision om frihet.

Nyligen skrev Sigrid Friis Frederiksen (RV) tillsammans med Malmös skolkommunalråd Sara Wettergren (L) en debattartikel i danska Altinget. I artikeln argumenterar de för att Öresundsregionen ska agera som ett ”lysande exempel” för övriga Europa genom att visa att samarbete över gränserna faktiskt fungerar.

– En fast förbindelse som Öresundsbron binder samman länderna och skapar nya möjligheter. Det ger frihet men också en flexibilitet för människor att röra sig och bestämma var de ska bo och arbeta, säger Sigrid Friis Frederiksen.

Symboliserar kärnan i EU-projektet

Hon tycker att Öresundsbron symboliserar kärnan i det europeiska projektet, att det ska råda fri rörlighet mellan länderna. Både hon och hennes medskribent Sara Wettergren kandiderar till Europaparlamentet inför valet i juni. Sigrid Friis Frederiksen är toppkandidat för Radikale Venstre, som beskriver sig som Danmarks socialliberala parti.

För att underlätta utbyte och resor vill hon och Sara Wettergren investera i ny infrastruktur som Öresundsmetron, harmonisera regelverk och öka kunskaperna om de specifika behov som finns just i gränsregioner. Delvis bör problemen lösas på EU-nivån genom gemensamma europeiska initiativ, skriver de i sin debattartikel.

Kritisk till ”tillfälliga” id-kontroller

Sigrid Friis Frederiksen avfärdar det svenska förslaget att återinföra id-kontroller för dem som reser in i Sverige.

– Jag tycker det är dumt och det strider mot Schengensamarbetet.

Hon kritiserar den ”politiska finurligheten” att införa ”tillfälliga” gränskontroller, som sedan förlängs år efter år. Sådana kontroller gör det krångligare och mer tidsödande att resa, men de är inte effektiva för att bekämpa brottslighet eller illegal invandring.

– Problemet finns mellan Danmark och Sverige, men vi ser samma sak mellan Tyskland och Danmark, säger hon.

Vill förverkliga Öresundsmetron

Förslaget att bygga ut Köpenhamns metrosystem med en linje till Sverige, Öresundsmetron, vill hon gärna förverkliga.

– Ju fler städer som täcks in av Köpenhamns metrosystem, desto större nytta ger det.

Knäckfrågan är hur Öresundsmetron ska finansieras, anser hon.

– En lösning kan vara att få finansiering via EU-medel, det är något som vi bör titta närmare på. Men jag tror helt säkert att det finns potential för en metro som underlättar pendling mellan Köpenhamn och Skåne.

– I ett långsiktigt perspektiv måste en sådan investering löna sig, säger Sigrid Friis Frederiksen.

sv
sv