Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening.

Danskarna skriker efter arbetskraft – men svenskarna blir inte fler

Med en arbetslöshet på 2,9 procent har Danmark aldrig haft fler sysselsatta och företagen skriker efter arbetskraft. Samtidigt har antalet svenskar som arbetar i Danmark stagnerat de senaste åren. Enligt Dansk Arbetsgiverforening leder arbetskraftbristen nu till att företagen hålls tillbaka.

Under lång tid gick antalet svenskar som arbetar i Danmark stadigt upp år för år. Men de senaste 15 åren har antalet svenskar som arbetar i Danmark knappt ökat alls. 2008 var antalet arbetande svenskar i Danmark 18 400 och i dag är den siffran 19 100, trots att det totala antalet internationella arbetare har fortsatt att öka betydligt i Danmark. Detta enligt siffror från Dansk Arbejdsgiverforening som samtidigt menar att det är svårt att veta vad utvecklingen beror på.

– För oss är det fler frågor än svar. Vi vet inte varför antalet svenskar inte ökar. Det borde vara attraktivt, inte minst nu då det är så fördelaktigt att få sin lön i danska kronor, säger vicedirektören på Dansk Arbejdsgiverforening Erik Simonsen.

Många sektorer lider av bristen på arbetskraft

Bristen på arbetskraft är särskilt påtaglig i privat sektor men finns även inom offentliga verksamheter. Det är svårt att få tag på allt från butikmedarbetare och hotellpersonal till läkare, industrimedarbetare och elektriker. 30 procent av danska bolag säger att de skulle kunna producera mer ifall de skulle ha tillgång till den personal de efterfrågar. Enligt Dansk Arbejdsgiverforening är det på halvårsbasis 40 000 lediga jobb som läggs upp men aldrig tillsätts, samtidigt som mellan 40 000 och 50 000 jobb tillsätts med personer som egentligen inte besitter den kompetens som efterfrågas.

– Det är en relativt allvarlig situation vi har, vi lyckas inte hitta personal till varken privat och offentlig sektor, säger Erik Simonsen.

Snabba och smidiga resor över sundet är avgörande

Senaste åren har varit utmanande för integrationen av arbetsmarknaderna i Sverige och Danmark. Detta på grund av flyktingkris och pandemi som gjort resorna över sundet svårare med passkontroller och tågbyten.

– Med all respekt för allt som hänt tidigare, ju mer man kan göra för att göra det lätt och smidigt för svenskar och danskar att röra sig över sundet ju bättre är det. Men vi skulle också behöva fler ambassadörer, det finns ju tusentals svenskar som arbetar i Danmark, de skulle behöva berätta om att det funkar fint, säger Erik Simonsen, vicedirektör på Dansk Arbejdsgiverforening.

sv
sv