Nordens life science-sektor är helt beroende av pendling över Öresund

Life science-klustret i Öresundsregionen fortsätter att växa, både i antal företag och antal anställda. Många av företagen har anställda som pendlar från andra sidan sundet och därför välkomnas en Öresundsmetro.

Life science, livsvetenskaperna, är ett samlingsbegrepp för forskningsintensiva verksamheter som bidrar till människors hälsa. Till den kommersiella delen av life science-sektorn räknas företag som producerar eller säljer läkemedel eller andra hälsorelaterade produkter.

Totalt sysselsätter life science-sektorn i Öresundsregionen omkring 65 500 personer, varav 58 000 i Danmark och 7 500 i Skåne. Detta kan jämföras med att sektorn i hela Sverige sysselsätter omkring 51 000 personer.

I östra Danmark finns fler än 700 life science-företag. Det mest omtalade under senare tid är Novo Nordisk, vars marknadsvärde på börsen gör det till ett av världens mest värdefulla bolag.

Danmark och Skåne samverkar

Men även för Skåne har life science-sektorn stor betydelse, som en del i ett gränsöverskridande kluster.

– Många av life science-företagen i Skåne är orienterade mot Köpenhamn. Det finns en undervegetation av innovativa life science-företag på den svenska sidan, särskilt i anslutning till forskningsparkerna Medeon i Malmö och Ideon och Medicon Village i Lund, berättar Niels Abel Bonde, ordförande i Medicon Valley Alliance.

Han framhåller att life science-sektorn är helt beroende av möjligheten att kunna pendla över Öresund.

– Det finns idag runt 1 000 pendlare bara inom life science-branschen och nästan 900 av dessa bor i Skåne och pendlar till jobbet i Danmark, där de bidrar till att lindra bristen på arbetskraft.

– Det finns också ett ökande antal danska vd:ar – några av dem är medlemmar i Medicon Valley Alliance – som arbetar i svenska bioteknikföretag i exempelvis Lund och bidrar till att stärka klustret, säger Niels Abel Bonde.

Vikten av en stimulerande forskningsmiljö

Novo Nordisk är idag ett världsledande globalt företag, men det grundlades i Öresundsregionen. Att regionen kan erbjuda en stimulerande forskningsmiljö har betydelse för om investeringarna görs där eller på andra ställen.

– En stark Öresundsregion gynnar Novo Nordisk, samtidigt som Novo Nordisk till stor del bidrar till att stärka regionen, förklarar Niels Abel Bonde.

Utöver de forskningsområden som Novo Nordisk är känt för – diabetes, obesitas och hemofili – bedrivs det i regionen även internationellt erkänd forskning inom fertilitetsområdet (Ferring), mikrobiologiområdet (Chr. Hansen/ Novozymes) och onkologiområdet (Genmab). Niels Abel Bonde pekar även på forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund, som har stor relevans för life science-sektorn.

Välkomnar Öresundsmetron

De danska life science-företagens beroende av arbetskraft från Sverige gör att branschen välkomnar förslaget om en Öresundsmetro.

– Det skulle vara ett positivt bidrag till en mer flexibel arbetsmarknad och till att korta restiderna, även om antalet resenärer som arbetar specifikt inom life science förstås skulle utgöra en blygsam andel av totalen, säger Niels Abel Bonde.

– Företag med många anställda pendlare – som Novo Nordisk och Ferring – är trots allt beroende av att deras svenska anställda kan ta sig till jobbet och hem, och att tågen går i tid och att dessa inte försenas av gränskontroller, vilket vi såg under flyktingkrisen.

Därför hoppas Niels Abel Bonde att förslaget utreds vidare och att de politiska beslutsfattarna i Sverige och Danmark inser behovet av att smidigt kunna resa mellan länderna.

sv
sv