$left
$middle

RSS Malmö stad

Ingress


 • Vilken är din upplevelse av Jägersro?
  Om några år ska ett nytt modernt hästcenter stå klart öster om det befintliga Jägersro Trav och Galopp. Flytten frigör stora ytor och Malmö stad har därför påbörjat ett planarbete som ska undersöka förutsättningarna för ny stadsbebyggelse i och omkring området där anläggningen ligger idag. Genom en webbenkät vill Malmö stad nu fånga upp Malmöbornas tankar och upplevelser av Jägersro-området.
  Läs mer

 • Elever i biblioteket på Stapelbäddsskolan
  Elevinflytande i lägre årskurser
  Stapelbäddskolan är en F-3 skola och med sina 530 elever en av Sveriges största lågstadieskolor. På en skola med enbart små barn gäller det att vara kreativ i arbetet med elevinflytande och på Stapelbäddsskolan har elevrådet under läsåret drivit Diamantköttbullepriset.
  Läs mer

 • Visionsbild över Styrmansbron
  Södra Varvsbassängen blir grundare och säkrare
  Nu har vi startat arbetet med att göra Södra Varvsbassängen grundare och säkrare. Under tiden påbörjas byggandet av en ny väg till och från Västra Hamnen – Styrmansbron.
  Läs mer

 • Hemtjänstlarmen är nu i funktion även på Gröndal, Södertorp och Kulladal
  Uppdaterat 30/9
  Nu fungerar larmen som det ska över hela Malmö stad.
  ----
  Under onsdagskvällen upptäcktes problem med hemtjänstlarmen på Gröndal, Södertorp och Kulladal. Kommunen har därför satt in ett flertal åtgärder för att trygga berörda brukares säkerhet.
  Om ditt trygghetslarm inte fungerar ska du ringa larmcentralen på 040-34 50 80. Detta gäller tills felet avhjälpts.
  Läs mer

 • Simmare och taekwondoutövare på Idrottens Walk of Fame
  Taekwondoutövaren Karolina Kedzierska och simmaren Emy Machnow har förärats med varsin minnesplatta på Idrottens Walk of Fame i Malmö.
  Läs mer

 • Stadsutvecklingspodden:
  Ny fas för Tillväxtkommissionen

  Lyssna på det nya avsnittet av Stadsutvecklingspodden där Tillväxtkommissionens ordförande Martin Andersson, kommissionären Vlora Makolli och näringslivsdirektör Micael Nord samtalar om den nya fas Tillväxtkommissionen nu är på väg in i där förslagen och rekommendationerna baserade på alla underlag ska tas fram för att sedan bli en del av den slutrapport som ska lämnas till Malmös kommunstyrelse i april nästa år.
  Läs mer

 • Direktsändning från kommunfullmäktige
  Kommunfullmäktiges sammanträde 29 september direktsänds på malmo.se.
  Läs mer

 • Diskutera mobilietshubbar i Malmö
  För att underlätta hållbart resande arbetar vi på Malmö stad med mobilitetshubbar – platser där du kan hitta olika typer av delade fordon såsom elsparkcyklar, hyrcyklar och poolbilar. Onsdag 28 september till lördag 1 oktober bjuder Malmö stad in till en utställning av en demohubb på S:t Johannesplan, norra uppgången vid Triangeln. Besök oss där och kom med dina önskemål och tankar kring vad en mobilitetshubb ska innehålla!
  Läs mer

 • KAA-UngMalmö skickar brev till 1000 ungdomar
  Malmö stad har skickat brev till ungdomar i staden som är mellan 16–19 år och som inte studerar i gymnasiet eller som inte har gymnasieexamen. Cirka 1000 brev har skickats. Målet är att skapa kontakt och erbjuda stöd.
  Läs mer

 • Ett par verksamheter är källor till den störande lukten
  Miljöförvaltningen har luktat sig fram till två företag som har verksamheter som sprider lukt som upplevs stark och obehaglig i Malmö. Men arbetet fortsätter.
  Läs mer
sv