Uppdaterad 10 juni 2021

10 juni 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Miljölägesdagen 10 juni 2021

Välkommen till Miljölägesdagen, förmiddagen den 10 juni 2021. I år blir det en digital konferens.

Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 slutredovisas och tillsammans med bland annat politiker och tjänstepersoner i Malmö stad tar vi del av guldkorn från det gångna decenniet.

Simon Chrisander (L), miljönämndens ordförande, och miljödirektör Rebecka Persson reflekterar över miljöarbetet i Malmö stad och blickar framåt mot 2030.

Dagens moderator är Yasemin Arhan Modeer, som kommer att guida oss genom förmiddagen. Yasemin Arhan Modéer driver företaget Altitude Meetings i Malmö, som verkar för att vara en del av lösningen på FN:s globala hållbarhetsmål. Yasemin Arhan Modeér står bakom arrangemang som #GetredayforCOP26

Program

Dag och tid: 10 juni 2021, 9-12

Plats: Digitalt

 • Inledning
  Moderator Yasemin Arhan Modéer hälsar välkommen, tillsammans med Simon Chrisander, miljönämndens ordförande och miljödirektör Rebecka Persson.
 • Miljöläget i Malmö
  Henric Nilsson, enhetschef miljöövervakning och analys, miljöförvaltningen, presenterar slutredovisningen av Malmös miljöprogram för det gångna decenniet.

  Vi får även ta del av guldkorn från Malmö stads verksamheter, bland annat inom arbetet med marinpedagogik, hållbar upphandling samt exempel från Sofielund på hur de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, kan tillämpas lokalt med hjälp av innovativt tänkande.
 • Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
  Malmö stads nya miljöprogram presenteras.
 • Panelsamtal – hur tar vi oss an utmaningarna inom miljö- och klimatområdet
  Miljödirektör Rebecka Persson medverkar i panelsamtal tillsammans med bland annat Marc Hoffmann, VD på Eon och Petra Sörling, VD på Rosengård Fastigheter samt Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor på Malmö universitet.
 • Avslutning

Miljölägesdagen är digital och det är gratis att delta. Du som anmält dig kommer att få en länk via din e-post några dagar före konferensen som du går in på.

Har du frågor – kontakta Sara Marklund, miljöförvaltningen, sara.marklund@malmo.se

Anmäl dig här nedan senast fredagen den 28 maj.

Behandling av personuppgifter i samband med anmälan

Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). De personuppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att förtecknas i ett register hos Malmö stad, miljöförvaltningen. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att förvaltningen ska kunna administrera anmälan. Uppgifterna sparas hos förvaltningen för detta ändamål och gallras därefter. Du hittar mer information på malmo.se/personuppgifter