Uppdaterad 28 april 2022

28 april 2022

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Miljölägesdagen 16 februari

Miljölägesdagen 2022 hölls eftermiddagen den 16 februari och precis som förra året var konferensen digital.

Årets konferens hade fokus på klimatarbetet – globalt till lokalt och du kan se det fullständiga programmet nedan. Notera att du inte kan se konferensen i efterhand.

Under galan delades priset för Årets Miljöinsats ur för första gången. Vinnarna var serviceförvaltningen och Parkering Malmö, som alltså delade på priset, och du hitttar motivering och citat från vinnarna här.

Har du frågor – kontakta Sara Marklund, miljöförvaltningen, sara.marklund@malmo.se

Program

13.00
Inledning
Moderator Jonas Klevhag, Altitude meetings, hälsar välkommen. Simon Chrisander, miljönämndens ordförande (L) och Rebecka Persson, miljödirektör inleder dagen.

Malmös miljö- och klimatarbete: För Malmö och planeten mot 2030
Sofie Holmkvist, avdelningschef och Henric Nilsson, enhetschef på miljöstrategiska avdelningen, miljöförvaltningen berättar om det kunskapsbaserade arbetssättet som miljö- och klimatarbetet i Malmö utgår ifrån.

Klimatkontrakten

Jonas Kamleh, processledare Klimatomställning Malmö, berättar om Malmö stads klimatkontrakt.

Beräkningsmodell för klimatvinster från delningslösningar i Sege Park

Sara Johansson, junior expert inom hållbar stadsbyggnad och Johan Holmqvist, forskningskoordinator och gruppchef för gruppen Stadsbyggnad, båda från IVL.

Sysav ska bli klimatpositiva 2030 – hur då?

Magnus Pettersson, VD Sysav utveckling.

Möjligheter att öka lokala kolsänkor i Malmö

Tora Råberg, forskare på RISE.

Årets miljöinsats
Nu lanseras ett pris där särskilda insatser som har bidragit till ett hållbart Malmö hyllas. Simon Chrisander och Rebecka Persson delar ut priset.

Från globala överenskommelser till lokalt klimatarbete: alla delar behövs för positiv samhällstransformation
Johan Kuylenstierna, ordförande i klimatpolitiska rådet, berättar om resultaten från klimattoppmötet COP26 i höstas. Vad innebär detta globalt, nationellt och för oss i Malmö?

Panelsamtal
Jonas Klevhag leder ett panelsamtal om förutsättningarna för klimatomställning och hur vi tillsammans kan ta oss an de utmaningar som finns. Medverkar gör Simon Chrisander, miljönämndens ordförande (L), Rebecka Persson, miljödirektör, Niclas Carlnén, VD MFF, Unni Sollbe, VD Stena Fastigheter Malmö, Anette Blücher, Director Energy Infrastructure Solutions Nordic, Eon samt Johan Kuylenstierna, ordförande i klimatpolitiska rådet.

Avslutning
Jonas Klevhag och Rebecka Persson avslutar konferensen.

Slut ca 16.00

Behandling av personuppgifter i samband med anmälan

Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). De personuppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att förtecknas i ett register hos Malmö stad, miljöförvaltningen. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att förvaltningen ska kunna administrera anmälan. Uppgifterna sparas hos förvaltningen för detta ändamål och gallras därefter. Du hittar mer information på malmo.se/personuppgifter