Ett Malmö med god livsmiljö

Kapitlet innehåller diagram som visar grönytan samt kväveoxidutsläpp från vägtrafik. Därefter följer flertalet goda exempel på insatser inom målområdet minskad god livsmiljö.

Goda exempel inom målområdet god livsmiljö

  • Rutiner vid extremväder.
  • Storstadspaketet
  • Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
    2022 – 2030
  • Blue Green City Lab
  • 2.5 Skola och LSS-boende skyfallsanpassas med
    multifunktionella ytor

Under 2021 både avslutades och påbörjades insatser inom målområdet god livsmiljö. Bland annat antogs Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2022 – 2030, som innehåller 25 åtgärder inom bland annat bygg,
utfasning av kemikalier, bekämpningsmedel och plast.

Det femåriga resiliensprojektet Blue Green City Labs avslutades och syftet har varit att öka användandet av naturbaserade lösningar i staden, till exempel gröna väggar och vägglådor för fasader.

Även i kapitlet för målområde god livsmiljö har flera olika förvaltningar bidragit med goda exempel. Rutiner vid extremväder är till exempel ett stöddokument som tagits fram gemensamt av socialförvaltningarna (funktionsstödsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, hälsa-, vård-, och omsorgsförvaltningen).

sv