Boende och flyttmönster hos Malmös äldre befolkning

Sammanfattning

Det talas ofta om Malmö som en ung stad, men antalet äldre förväntas öka snabbt framöver.

Detta ställer ökade krav på Malmös stads många insatser

för att gruppen äldre ska få ett så bra och anpassat boende som möjligt. Syftet med detta fördjupade demografiska underlag om Malmös äldre är att höja kunskapen om äldres situation i Malmö, med fokus på boende och flyttmönster.

sv