Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Vårt erbjudande – Resursteam Heder Skåne

Har du frågor kring vårt erbjudande får du gärna höra av dig till resursteam.heder.skane@malmo.se.

Konsultation

Konsultation med särskilt fokus på socialtjänst och skola, inklusive förskola och fritidsverksamheter. Vi finns på telefon och e-post, det går också bra att boka en konsultation på plats i din kommun.

Verksamhetsnära utbildningar och workshops

Vi erbjuder verksamhetsnära utbildningar och workshops med störst fokus på det faktiska hanterandet av hedersrelaterade ärenden. Utbildningarna formas utifrån kommunens specifika behov.

Omvärldsbevakning

Vi ger omvärldsbevakning digitalt vid två tillfällen per år till operativa chefer i medverkande kommuner. Omvärldsbevakningen sker utifrån fältet hedersrelaterat våld och förtryck och kommer exempelvis innefatta nya rapporter, satsningar eller lagförslag.

Rutiner och handlingsplaner

Tillsammans med Länsstyrelsen Skåne vi vid behov erbjuda kommungemensamma träffar för utveckling av hållbara rutiner och handlingsplaner avseende hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Skåne arrangerar träffarna.

sv