Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Resurscentrum heder Skåne

Träffar du personer som du tror eller vet lever med hedersrelaterad problematik? Då kan du som yrkesverksam kontakta Resurscentrum heder Skåne för att få stöd och råd. RCH Skåne är en regional stödstruktur för skånska kommuner i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningen finansieras av Skånes Kommuner och Länsstyrelsen i Skåne.

Kontakt
Telefon: 0704-81 59 17
E-post: resurscentrum.heder.skane@malmo.se

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats. På hedersfortryck.se kan du läsa mer om hedersförtryck.

Kontaktinformation och länkar

sv