Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

Resursteam heder Skåne

För dig som arbetar inom kommunen

Resursteam heder Skåne är en pilotsatsning för en regional stödstruktur för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att stärka kompetensen i kommunernas egen verksamhet för ökad kontinuitet, kvalitet och långsiktighet i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningen finansieras av dess medlemskommuner och Länsstyrelsen i Skåne.

Kontakta Resursteam heder Skåne

Telefon: 0704-81 59 17

E-post: resursteam.heder.skane@malmo.se

Vi erbjuder

Konsultation
Konsultation till yrkesverksamma i hedersrelaterade ärenden med särskilt fokus på socialtjänst och skola, inklusive förskola och fritidsverksamheter. Vi finns på telefon och e-post, det går också bra att boka en konsultation på plats i din kommun.

Verksamhetsnära utbildningar och workshops
Vi erbjuder verksamhetsnära utbildningar och workshops med störst fokus på det faktiska hanterandet av hedersrelaterade ärenden. De kan rikta sig till en enskild arbetsgrupp eller mellan verksamheter beroende av kommunens specifika behov.


Omvärldsbevakning
Vi ger omvärldsbevakning till operativa chefer i medverkande kommuner. Omvärldsbevakningen sker utifrån fältet hedersrelaterat våld och förtryck och kommer exempelvis innefatta nya rapporter, satsningar eller lagförslag. Mötena sker digitalt vid två tillfällen per år.

Rutiner och handlingsplaner
Tillsammans med Länsstyrelsen Skåne vi vid behov erbjuda kommungemensamma träffar för utveckling av hållbara rutiner och handlingsplaner avseende hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Skåne arrangerar träffarna.
Omvärldsbevakning
Vi ger omvärldsbevakning till operativa chefer i medverkande kommuner. Omvärldsbevakningen sker utifrån fältet hedersrelaterat våld och förtryck och kommer exempelvis innefatta nya rapporter, satsningar eller lagförslag. Mötena sker digitalt vid två tillfällen per år.

Rutiner och handlingsplaner
Tillsammans med Länsstyrelsen Skåne vi vid behov erbjuda kommungemensamma träffar för utveckling av hållbara rutiner och handlingsplaner avseende hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Skåne arrangerar träffarna.

Hur går vi med?

De kommuner som är intresserade att gå med i Resursteam heder Skåne är välkomna att ta kontakt med vår projektledare för mer information. Resursteam heder Skåne finansieras av medlemskommuner och Länsstyrelsen i Skåne.

Emma Josefsson
projektledare Resursteam heder Skåne
emma.josefsson@malmo.se

Är du eller någon i din närhet utsatt för hedersförtryck?

Det finns hjälp att få. Läs mer på hedersfortryck.se