RIKC

Om oss

En av grundprinciperna i RIKC:s arbete är att genom centrets förhållningssätt få romer att känna sig erkända av, delaktiga i och ansvariga för samhället. De anställda på RIKC arbetar med vägledning och rådgivning för romer, Malmö stads verksamheter och allmänheten.

Strategi för att implementera minoritetsrättigheter

RIKC arbetar utifrån allas lika värde. Utifrån romsk delaktighet, lagstiftning och forskning har centret utvecklat modeller för implementering av nationell minoritetslagstiftning. Centret arbetar individuellt, strukturellt och diskursivt för att säkerställa att lagen implementeras på kommunal nivå. I enlighet med Regeringsprop. "Från erkännande till egenmakt" är de nationella minoriteterna en del av vårt gemensamma, svenska kulturarv. I samverkan med både civila aktörer och andra verksamheter inom Malmö stad arbetar vi på så sätt gemensamt för att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Läs gärna RIKC:s broschyr!

Handlingsplan för den nationella minoriteten romer

Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att Malmö stads samtliga förvaltningar har relevant kunskap för att stärka den romska minoritetens möjligheter att delta på lika villkor som övriga invånare. RIKC har uppdraget att implementera, följa upp och revidera planen.


RIKC:s handlingsplaner och rapporter

Nedan presenteras central information och dokumentation om RIKC:s verksamhet från 2009 och framåt.

Tal, poddar och intervjuer


sv