RIKC

Så arbetar vi

Malmömodellen

Modellen är en konkretisering av centrets arbete på olika nivåer.

 • Ett kommunalt informations- och kunskapscenter som arbetar med att öka romsk delaktighet i samhället
 • Intern kompetensutveckling där det genom möte mellan teori och praktik utvecklas förankringsbara och kommunicerbara metoder
 • Kompetensutvecklar bland annat offentligt anställda inom minoritetslagstiftning, romsksvensk historia, romska livsvillkor och interkulturalitet
 • Medborgarkontorsverksamhet
 • Resurspersoner inom kommunala verksamheter exempelvis skola, socialtjänst och arbetsmarknad men även inom statliga myndigheter så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.
 • En plattform utifrån vilken strategiska och operativa insatser samordnas
 • Ett holistiskt och tvärvetenskapligt förhållningssätt

Ett permanent center är viktigt för att skapa tillit, trovärdighet och stabilitet samt för att arbetet ska ske på individuellt/operativt och strukturellt/strategiskt plan.

Kontakt med romer

En del romer är inte läskunniga och därför krävs det personliga mötet. Det är viktigt att arbeta genom de existerande nätverken inom den romska befolkningen, såväl som med enskilda individer.

Centrets besökare är RIKC:s primära resurser och sakkunniga. Genom enkäter, samtal och möten levererar romer sina egna svar och lösningar på problem de ser. Detta är ett sätt att öka delaktigheten som går ut på att genom RIKC:s insatser få romer att känna sig tillfrågade, viktiga, erfarna och kunniga.

Kontakt med Malmö stad

Centret arbetar också direkt med olika verksamheter i Malmö stad för att informera om de olika rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige för nationella minoriteter. Centret servar alla verksamheter och förvaltningar inom Malmö stad i arbetet med att uppfylla Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Följande verksamheter finns:

 1. Medborgarkontorsverksamhet
 2. Arrangemang av möten, temakvällar och konferenser
 3. Resurspersoner i kontakt med skola och socialtjänst
 4. Intern kompetensutveckling
 5. Extern kompetensutveckling (exempelvis anställda i Malmö stad)
 6. Utarbetandet av en strategi för att implementera romska minoritetsrättigheter