RIKC

Rapporter, studier och styrdokument

Rapporter, studier och styrdokument
RIKC samarbetar bland annat med kommuner, statliga instanser och internationella granskningsorgan för att delge centrets erfarenheter och inblick i romska frågor. Centret kvalitetsgranskar även rapporter, studier och utbildningsmaterial och har även varit delaktiga i genomförandet av flera rapporter och kartläggningar om det romska.

Utbildningsmaterial

Studentuppsatser och examensarbeten


sv