Utbildningen Romska livsvillkor

För dig som är forumledare

Forumträffen är del två i utbildningen. Syftet med utbildningen är att knyta det teoretiska perspektivet från den webbaserade delen av utbildningen till ett mer verksamhetsnära perspektiv. Målet är att gemensamt reflektera kring webbdelens teoretiska information och omvandla den till praktisk kunskap som är relevant för just er verksamhet.

Forumledarens roll är inte att vara sakkunnig eller expert inom utbildningsområdet. Hen ska istället leda träffen och försäkra att övningarna och reflektionerna genomförs på det sätt de planerats och att resultaten dokumenteras. Forumledaren ska också arbeta för att alla i gruppen får komma till tals och att alla idéer och upplevelser tas till vara. Som forumledare ska du, precis som övriga deltagare i utbildningen, ha genomgått den webbaserade delen innan forumträffen genomförs.

Du rekommenderas också att se över det material som finns under rubriken ”Vill du veta mer” i den webbaserade delen. Om det är någon mer information du ska ta del av för att kunna leda träffen kommer det att anges tydligt under instruktionerna av varje övning. Det är därför viktigt att du i god tid inför forumträffen går igenom allt material.

Upplägg

Beräknad tid: 45 minuter

Deltagare: Alla medarbetare och chef i verksamheten.

Körschema:

Incheckning: 5 minuter
Gå varvet runt och be varje deltagare säga ett ord som utbildningen Romska livsvillkor fått dem att tänka på.

Reflektion i trios: 25 minuter
(instruktioner finner du längre ner på sidan)

Använd din reflektionslogg som stöd i samtalet. Reflektionsloggen finner du under delmoment tre på utbildningssidan.

Reflektera tillsammans över följande frågor: 15 minuter

a) Vad kan vi använda oss av här på vår arbetsplats?

b) Vad har vi lärt oss i denna utbildning?

c) Hur kan vi i vårt arbete bidra till att nationell minoritetslagstiftning efterlevs?

d) Hur går vi vidare nu? Är det något vi tillsammans kan göra för att fortsätta att utvecklas i detta ämne?

Glöm inte att dokumentera under forumträffen. Dokumentationen från reflektionsfrågorna i sista övningen kan användas i verksamheternas nästa steg med omsättningsplanen i utbildningskedjan. Mer information om utbildningskedjan finner du under Stödmaterial nedan.

Instruktioner

Instruktioner till övningarna finner du som pdf-filer nedan.

Stödmaterial

Verktygslåda

Som stöd i arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö rekommenderar vi att du som forumledare går utbildningen ”Metoder för tillgänglig lärmiljö”. Du kan gärna använda dig av den tillhörande verktygslådan i det vidare arbetet.

Utbildningskedjan

Som forumledare har du ansvar för att se till att dokumentationen från forumträffen arbetas in i verksamhetens omsättningsplan, alltså hur ni avser att arbeta vidare med implementeringen av kunskapen ni tar med er från utbildningen.

Till sist

Kom ihåg!

Kom ihåg att alla i arbetsgruppen ska kunna delta i forumträffen utifrån sina förutsättningar, träffen ska därför anpassas efter eventuella tillgänglighets- och stödbehov, till exempel på grund av koncentration- eller läs- och skrivsvårigheter.

Utvärdering av forumträff

Utvärdering av forumträffen görs individuellt av alla deltagare efter avslutad forumträff.

Alla deltagare får ett mejl av oss som innehåller utvärdering och tillhörande instruktion.

Lycka till med forumträffen!

Önskar du mer stöd inför forumträffen eller har frågor går det bra att mejla oss på: projekt.happ.fsf@malmo.se.