Utvärdering av utbildningen Romska livsvillkor

Tack för att du genomfört utbildningen!

Vi vill göra utbildningen så bra som möjligt och därför behöver vi dina åsikter. Det är också viktigt för oss att få veta hur det fungerade för dig att genomföra utbildningen självständigt och i din egen takt.

Tack för din hjälp!

sv