$left
$middle

Material från konferenser och utbildningar

Kunskapsdag om Agenda 2030, 5 oktober 2018

2018 samlades Malmö stads förvaltnings- och bolagsledningar för en utbildning om Agenda 2030. John Holmberg, professor i lärande för hållbar utveckling föreläste om behovet av nya arbetssätt för att nå de Globala målen, och Malin Åberg Aas från svenska FN-förbundet gav en aktuell bild av läget för Agenda 2030 i Sverige.

Filmer, bilder och presentationerna får användas fritt vid kommunikation av Malmö stads hållbarhetsarbete.