Malmö internationella forum 2021

Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism äger rum i Malmö den 13-14 oktober 2021.

År 2020 är det 75 år sedan andra världskriget tog slut och Auschwitz-Birkenau befriades. Samma år är det 20 år sedan det första internationella forumet om Förintelsen i Stockholm och inrättandet av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

I januari 2020 bjöd statsminister Stefan Löfvén in stats- och regeringschefer, forskare, experter och civilsamhällesorganisationer från cirka 50 länder att delta i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Regeringens syfte med forumet är att gemensamt ta konkreta steg framåt för att stärka Förintelsens hågkomst och motverka antisemitism. 

Remember React

Malmö internationella forum arrangeras av Regeringskansliet och Utbildningsdepartementet och äger rum i Malmö den 13-14 oktober 2021. Forumet var planerat till 2020 men flyttades till 2021 på grund av coronapandemin.

Mer information om

Malmö stads arbete mot antisemitism

Malmö stads arbete med den nationella minoriteten judar

Öppna Malmö