Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Pristagare av årets mångfalds- och jämställdhetspris

Genom Malmö stads pris för mänskliga rättigheter vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Priset är till för att uppmärksamma någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö. Det kan till exempel vara att främja antidiskrimineringsarbete, jämställdhet, barns rättigheter eller motverka utanförskap och utveckla kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken.

Kriterier för att få priset

Prissumman är på 50 000 kr. Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Det vill säga:

  • Motverkar utanförskap
  • Främjar antidiskrimineringsarbete
  • Främjar jämställdhetsperspektivet
  • Främjar barnperspektivet
  • Utvecklar kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken

Nominering

Obs! nomineringen under hösten 2020 utgår på grund av covid-19.

 

Allmänheten får möjlighet att nominera enskilda personer, föreningar, organisationer eller andra nätverk till juryn. Annonser om när nomineringen är öppen går ut i början av hösten.

Pristagarna utses av en jury bestående av ordförande Ewa Bertz (L), Frida Trollmyr (S), Helena Nanne (M), Mubarik Abdirahman (S) och Olof Lavesson (M).

Kontakta oss

Sanna Jälevik, Utvecklingssekreterare
E-post: sanna.jalevik@malmo.se
Telefon: 040-341191

Senast ändrad: 2020-08-14 08:40