Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Pristagare av årets mångfalds- och jämställdhetspris

Genom Malmö stads pris för mänskliga rättigheter vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Priset är till för att uppmärksamma någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö. Det kan till exempel vara att främja antidiskrimineringsarbete, jämställdhet, barns rättigheter eller motverka utanförskap och utveckla kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken.

Priset och femtiotusen kronor delades ut till vinnaren under pausen vid Kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Kriterier för att få priset

Prissumman är på 50 000 kr. Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Det vill säga:

  • Motverkar utanförskap
  • Främjar antidiskrimineringsarbete
  • Främjar jämställdhetsperspektivet
  • Främjar barnperspektivet
  • Utvecklar kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken

Nominering

Under hösten får allmänheten nominera enskilda personer, föreningar, organisationer eller andra nätverk till juryn. Annonser om när nomineringen är öppen går ut i början av hösten.

Pristagarna utses av två ledamöter från kommunstyrelsen, tre ledamöter ur Malmö stads beredning för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt en ordförande från beredningen.

Kontakta oss

Sanna Jälevik, Utvecklingssekreterare
E-post: sanna.jalevik@malmo.se
Telefon: 040-341191

Senast ändrad: 2020-01-22 12:21