Dokument rörande antidiskriminering

Här hittar du dokument om vårt arbete mot diskriminering.

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Malmö stad vill genom Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering synliggöra och motverka den diskriminering som förekommer samt arbeta för ett inkluderande och öppet samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter.

Läs mer om planen och ladda ned den här

Förstudie – Om Malmö stads arbete mot afrofobi och diskriminering mot personer med afrikansk bakgrund

Förstudien är en del i Malmö stads arbete med att säkerställa likvärdig service, bemötande och myndighetsutövning för alla Malmöbor. Den genomförs också inom ramen för kommunens arbete för jämställdhetsintegrering, mångfald och diskriminering som beskrivs i planen ovan.

Upprättades mars 2015

Läs slutrapporten här (pdf, 466.4 kB) (PDF, 478 kB)

Senast ändrad: 2015-11-19 15:23