MR-priset 2018

MR-priset är Malmö stads pris för mänskliga rättigheter med en prissumma på femtiotusen kronor.

Sofia Nerbrand

Grattis Sofia, årets vinnare av
MR-priset!


Sofia Nerbrand är journalist och har under fler år varit med och arrangerat kippavandringar i Malmö som ett solidariskt stöd till vår judiska befolkning.

– Det är med stor ödmjukhet och glädje jag tar emot detta utomordentligt fina pris av Malmö stad. Har jag bidragit till att knyta samman människor med olika bakgrund, identitet och ideologi för att tillsammans stävja antisemitism och annan intolerans är jag mycket tacksam, säger pristagaren Sofia Nerbrand.

Juryns motivering:

För sitt engagemang i de kippavandringar som givit Malmöbor och andra en möjlighet att visa sin solidaritet med Malmös judiska befolkning och stå upp för allas rätt att oavsett religiös tillhörighet kunna röra sig med stolthet i staden tilldelas Malmö stads pris för de mänskliga rättigheterna Sofia Nerbrand. Kippavandringarna har samlat människor från alla bakgrunder, kulturer och religioner och visar upp Malmö när Malmö är som bäst.

Juryn bestod av ordförande för Malmö stads beredning för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter; Nils Karlsson (MP), Noria Manouchi (M), Tony Rahm (M), Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) och Mubarik Mohamed Abdirahman (S).

Om MR-priset

Genom MR-priset vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati, jämställdhet, barnrättsfrågor, hälsa och mångfald. Vem som helst kan nominera någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö. Det kan till exempel vara att:

  • motverka utanförskap
  • främja antidiskrimineringsarbete
  • främja jämställdhet
  • främja barns rättigheter
  • utveckla kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken