Mr-priset 2017

2017 års pris på 50 000 kronor delades ut till Zoran Markovic

Motivering: "Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2017 går till Zoran Markovic, för hans arbete med att bygga tillit mellan ungdomar i socialt utsatta områden, polisen och räddningstjänsten, för hans arbete med att föra ungdomar från dessa områden närmre arbetsmarknaden och för hans initiativ till utbildning av ungdomarna i entreprenörskap.

Genom samverkan med MFF har Zoran Markovic fått poliser och
ungdomar, både flickor och pojkar, att mötas genom fotbollen. Genom samverkan med Malmös blomstrande restaurangliv har flera unga fått laga mat tillsammans i professionella kök och kommit närmare ett jobb eller en praktikplats. I samarbete med Lunds universitet har han genom utbildningen i entreprenörskap uppmuntrat kreativitet och visat att inga vägar är stängda oavsett varifrån du kommer.

Zoran Markovic arbetade i många år som polis och har lyckats få
polisen att arbeta tillitsorienterat. Malmö stad vill med detta pris visa sin uppskattning för Zoran Markovic, som person, men också uppmuntra pristagarens samarbetsorganisationer att fortsätta arbetet i framtiden."