Samarbeten och projekt

Malmö stad kan inte på egen hand motverka all diskriminering. Därför samverkar vi nära med andra arbetsområden, föreningar och kommuner – både nationellt och internationellt.

De två största samarbetena som påverkar Malmö stads arbete mot diskriminering är ECCAR och Unesco LUCS.

ECCAR är en sammanslutning av städer som aktivt vill jobba för att motverka rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.

Unesco LUCS är en svensk förening där kommuner, lärosäten, föreningar och arbetsområden samarbetar för en socialt hållbar utveckling i etniskt blandade områden.

Aktuella samarbetspartners:

  • ABF
  • Malmö mot Diskriminering
  • Afrosvenskarnas riksförbund för rättvisa
  • Malmö högskola

Senast ändrad: 2017-11-21 08:47