ARF: film för kultur och mänskliga rättigheter

ARF startade 1993 på initiativ från dåvarande Invandrarförvaltningen. Verksamheten kom att drivas av ett antirasistiskt nätverk med representanter för både kommunal verksamhet, föreningar och organisationer i Malmö. Aktiviteterna bestod huvudsakligen av en veckas filmvisning och samtal tillsammans med elever och lärare från skolorna i Malmö.

Efterhand växte ARF till en stor och betydelsefull insats mot rasism och främlingsfientlighet. Innehållet kom även att utvecklas från att mindre koncentreras enbart på ras och etnicitet och istället bredda fokus mot mänskliga rättigheter.

ARF leds av FilmCentrum syd som är huvudman för verksamheten. Malmö stad stödjer dels ekonomiskt och dels genom direkt samarbete via Stadskontorets Avdelning för integration och arbetsmarknad .

ARF finns idag spritt till ett antal skånska kommuner och därtill Göteborg, Stockholm och Umeå. Även i Köpenhamn har en filmfestival med namnet Salaam DK startats med ARF som förebild.

Länk ARF:s hemsida: www.arfarf.se

Senast ändrad: 2018-04-06 11:06