ECCAR: europeiska koalitionen av städer mot rasism

På initiativ från UNESCO startades år 2004 den internationella organisationen ECCAR. Organisationen består av en sammanslutning av städer som aktivt vill jobba för att motverka rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.

2006 fattade kommunstyrelsen ett beslut om att även Malmö skulle ansluta sig till koalitionen. Genom att utbyta erfarenheter och kunskaper med andra städers arbete mot rasism kan man förnya sina antirasistiska strategier.

Handlingsprogram i tio punkter

ECCAR har utvecklat ett handlingsprogram i tio punkter som stödjer städernas arbete mot rasism. De tio åtagandena är anpassade till de lokala myndigheternas olika kompetensområden som till exempel utbildning, bostäder och sysselsättning.

För Malmö stad utgör ECCARs 10-punktsplan ett viktigt underlag i arbetet mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Vartannat år ska en rapport lämnas in över arbetet utifrån planen.

Malmö med i styrkommittén

Malmö ingår i koalitionens styrkommitté. En gång om året hålls en konferens för alla medlemsstäder där deltagarna utbyter erfarenheter och bestämmer hur arbetet ska vidareutvecklas.

Senast ändrad: 2017-02-27 11:25