Vart vänder du dig vid diskriminering?

Malmö stad behandlar inte enskilda diskrimineringsärenden utan hänvisar i sådana fall vidare.

  • Om det gäller din arbetsplats tar du i första hand kontakt med din närmaste chef eller om det inte är möjligt med ditt fackförbund. Du kan även vända dig direkt till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att lämna in tips eller klagomål.
  • Om det gäller din utbildning ska du ta kontakt med skolan och den interna klagomålshanteringen. Annars kan du ta kontakt med Barn- och elevombudet alternativt lämna tips eller klagomål till DO.
  • Om du blir diskriminerad i något annat sammanhang kan du ta kontakt direkt med DO för rådfrågning.
  • Du har också möjlighet att vända dig till den föreningsdrivna antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering. Där kan du få gratis juridisk rådgivning och även hjälp att föra ditt ärende vidare om det går att styrka att diskriminering förekommit.