Generationsväxling

Den 14 september genomfördes ett seminarie i stadshuset i Malmö på temat generationsväxling bland företagare.

Sverige med ” Europas äldsta företagare” står inför en betydande strukturomvandling i näringslivet. 60% av alla privatägda företag behöver skifta ägare under de närmsta åren. I Skåne står 9 000 AB inför ett ägarskifte och av enskilda näringsidkare planerar ca 15 000 att dra sig tillbaka inom en snar framtid.

Seminariet syftade till att vända det som uppfattas som ett problem till möjlighet för Malmö och Skåne. 

Film 1. Annika Hall är docent i företagsekonomi och affärsrådgivare på Grant Thornton. Genom forskning och rådgivning är hon väl insatt i de ägarledda företagens speciella utmaningar. Hon är (med-)författare till böcker om ägarstyrning samt ägar- och vd-skiften, ämnen som hon regelbundet även föreläser om. Annika för oss genom detta landskap men tar oss också in på nya spår.

Film 2. Jesper Sonestedt, Sektionschef Arbetsförmedlingen Malmö Samverkan berättar om hur Arbetsförmedlingen har uppmärksammat den stora generationsväxlingen som sker på arbetsmarknaden.

Film 3. Magnus Engelbäck, Företagarna Regionchef Syd , om den stora utmaningen att möta omställningen när det gäller såväl kunskap som generationsskiften, matchning av kompetens och synen på hur och var vi finner lösningarna.

Senast ändrad: 2018-03-08 11:06